Điểm tin số 7


  • Thiên Sơn. Võ Thị Xuân Hà – phong cách đa chiều (tapchinhavan.vn, 21-8-2012)
  • Giao. Hoa Lư thi tập cũng có dấu hiệu sao chép của người khác? (lethieunhon.com, 21-8-2012)
  • Minh Diên. Hoàng Quang Thuận những ngày chưa được tiền nhân mượn bút (lethieunhon.com, 21-8-2012)
  • Phạm Viết Đào. Sự nguy hiểm của hiện tượng Hoàng Quang Thuận: báng bổ cả thánh thần, báng bổ cả giá trị văn chương (phamvietdao2.blogspot.com, 21-8-2012)
  • Inrasara. Một loại thơ đang ‘chết’, một loại thơ khác vừa ra đời (inrasara.com, 20-8-2012).
  • Chu Mộng Long. Thơ đồng bóng – Trường hợp Hoàng Quang Thuận (chumonglong.wordpress.com, 20-8-2012).
  • Hồ Bích Ngọc. Những “đứa con” kinh điển giữa văn học và điện ảnh (dantri.com.vn, 20-8-2012)
  • Việt Quỳnh. Hồi ký của nhà văn “được bình dân ái mộ” (thethaovanhoa.vn, 19-8-2012)

Leave a Reply