Điểm tin số 8


  • N.Vinh. Trào lưu đọc truyện ngôn tình Trung Quốc (sgtt.vn, 22-8-2012)
  • Nguyễn Nguyên Thảo. “Mê truyện ngôn tình dễ đổ vỡ thực tế” (sgtt.vn, 22-8-2012)
  • Bình Nguyên Trang. Nhà văn Trần Hữu Tòng… văn chương khởi nguồn từ cái thiện (vnca.cand.com.vn,21-8-20120
  • Phạm Thị Thu. Những nét đặc sắc của nghệ thuật tiểu thuyết Phùng Quán (phongdiep.net,22-8-2012)

Leave a Reply