Diễn đàn Văn học Việt online


Sau một thời gian chạy thử nghiệm, diễn đàn Văn học Việt online (http://www.vanhocviet.org) do Nhóm Văn học Việt tổ chức, đã chính thức ra mắt bạn đọc.  Văn học Việt đăng tải tin bài thường kỳ vào các ngày 5 – 15 – 25 hàng tháng

Trong lời Cùng bạn đọc, Nhóm Văn học Việt chia sẻ:

“…Chưa từng có thời nào trong lịch sử mấy ngàn năm của mình, dân tộc ta lại đứng trước nhiều triển vọng mà cũng lắm thách thức cho văn chương – văn học như thời chúng ta đang sống. Đây là thời đại hội nhập sâu rộng với toàn thể cộng động nhân loại. Mạng toàn cầu đã biến thế giới rộng lớn thành cái làng nhỏ xíu. Làm thế nào để văn chương – văn học luôn thấm nhuần tinh thần Dân tộc – Hiện đại – Nhân văn là một việc không mấy dễ dàng. Đó phải là sự nghiệp dài lâu của toàn thể đội ngũ hùng hậu chúng ta.

 Tạp chí Văn học Việt online ra đời nhằm góp thêm một tiếng nói trong việc thực hiện ý nguyện chung của những nhà nghiên cứu, phê bình văn chương dân tộc vào thời điểm quan trọng này. Đó là một diễn đàn mở của những người cùng chung một hướng nhìn. Sự thành công của nó tùy thuộc vào những đóng góp thiết thực và cụ thể của từng nhà văn học và của cả đội ngũ.

 Trước tương lai rạng ngời của đất nước khi bước vào những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, các nhà văn học Việt thuộc nhiều thế hệ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào những thành tựu rực rỡ của nền văn chương –  văn học dân tộc trong một tương lai không xa. Bao hy vọng tốt đẹp cùng thách thức khắc nghiệt đang ở phía trước…

Hãy tự tin vững bước cùng chúng tôi!   “

Nhóm Văn học Việt tổ chức các hoạt động: Thẩm định mọi hiện tượng văn chương – Tham gia tổ chức Ban giám khảo mọi cuộc thi văn chương – Tổ chức đánh giá luận án, luận văn, chương trình, giáo trình, sách giáo khoa văn học, đề tài nghiên cứu văn chương… – Ra chuyên đề về các nhà văn, nhà văn hóa… -Tham gia phát hiện các tài năng văn chương Trẻ trong mọi lĩnh vực: thơ, văn, phê bình. 

Ban biên tập Văn học Việt gồm: Trưởng ban: GS-TS. Nguyễn Văn Hạnh;  Phó Trưởng ban Thường trực: PGS-TS. Phạm Quang Trung;  Các ủy viên:  PGS-TS. Lê Trường Phát: Phụ trách Văn học dân gian – PGS-TS. Đoàn Lê Giang: Phụ trách Văn học cổ điển – PGS-TS. Trần Mạnh Tiến: Phụ trách  Văn học hiện đại – PGS-TS. Hồ Thế Hà: Phụ trách Phê bình văn chương – PGS-TS. Vũ Nho: Phụ trách Văn học trong nhà trường – PGS-TS. Đinh Trí Dũng: Phụ trách Luận án và Luận văn – PGS-TS. Nguyễn Phong Nam: Phụ trách Chân dung và Bàn tròn văn học – PGS-TS. Trần Thị Việt Trung: Phụ trách Văn học các DTTS….

Phê bình văn học trân trọng giới thiệu với Quý bạn đọc Nhóm Văn học Việt và  diễn đàn văn học cùng tên!

Leave a Reply