Ebook: Văn chương lâm nguy


Cuốn Văn chương lâm nguy do Trần Huyền Sâm và Đan Thanh dịch, Trần Thiện Đạo hiệu đính, dịch từ nguyên bản tiếng Pháp La littérature en péril, Éditions Flammarion, Janvier 2007, xuất bản của Trung tâm nghiên cứu Quốc học, với sự đồng ý của Nxb Flammarion. Phebinhvanhoc.com.vn trân trọng giới thiệu lại nội dung cuốn sách này để bạn đọc tham khảo .

VĂN CHƯƠNG LÂM NGUY

 1. Tzvetan Todorov và Văn chương lâm nguy
 2. Lời nói đầu
 3. Văn học bị thâu tóm vào vòng phi lý
 4. Phía bên kia nhà trường
 5. Sự ra đời của mỹ học hiện đại
 6. Mỹ học thời kì Khai sáng
 7. Từ trào lưu lãng mạn đến các phong trào tiền phong
 8. Văn học có thể làm được gì
 9. Một cuộc giao lưu vô tận
 10. Chú thích
 11. Nhà lý luận Tzvetan Todorov

Leave a Reply