Ebook: Văn học và phê bình


VĂN HỌC VÀ PHÊ BÌNH

Tập hợp một số bài viết trong khoảng mươi năm nay, ở cuốn sách này, người viết không có tham vọng bao quát đầy đủ diện mạo chung cùng các hiện tượng, các vấn đề của văn học và phê bình suốt thời gian ấy. Vốn nghĩ rằng, người làm phê bình văn học cần có ý kiến của mình trước các hiện tượng và vấn đề đáng chú ý đang diễn tiến đương thời, người viết đã đưa vào đây những bài viết mang tính chất như vậy, không chú trọng ngắn hay dài, kể cả những bài đề cập đến các hiện tượng và vấn đề còn đang bàn cãi, thảo luận. Những ý kiến nêu ra ở đây chủ yếu là mong đối thoại cùng bạn đọc và và đồng nghiệp hơn là mong đưa ra những kiến giải xong xuôi về các hiện tượng và vấn đề ấy cũng như về các nội dung khác được nói tới trong cuốn sách (Lại Nguyên Ân)

Mục lục

– Thể trường ca trong thơ gần đây
– Mấy suy nghĩ về thể trường ca
– Dấu chân những người lính trẻ và thơ Thanh Thảo
– Thơ và công chúng
– Tiếng nói trữ tình trước đời sống
– Mấy ghi nhận về tiểu thuyết Đất mặn
– Tiểu thuyết Miền cháy, câu chuyện của đất nước sau chiến tranh
– Triết luận về tôn giáo và chủ nghĩa xã hội bằng ngôn ngữ tự sự
“Tôi thích cái hôm nay, cái hôm nay ngổn ngang, bề bộn…”
– Thử nghĩ về chất văn xuôi
– Sáng tác văn học và các phương tiện Nghe-Nhìn
– Về hoạt động của phê bình văn học
– Nhân một cuốn sách về thể ký
– Tư duy lý luận trước ý thức văn học đang phát triển
– Phê bình văn học với các thuộc tính của nó

 

Nguồn: Lại Nguyên Ân, Văn học và phê bình, Nxb. Tác phẩm mới, Hội Nhà văn Việt Nam, 1984. In lần thứ nhất 5 100 cuốn tại Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội. 239 trang, khổ 13x19cm, Số XB 44. Số in 655. In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 1984. Vẽ bìa: Họa sĩ Lê Huy Văn

Bản đăng trên phebinhvanhoc.com.vn được sự đồng ý của tác giả

Leave a Reply