Ebook: Vũ trụ thơ (I)


  1. Đặng TiếnNguyễn Du, nghệ thuật như một chiến thắng 
  2. Đặng TiếnNữ tính trong thơ Bà huyện Thanh Quan 
  3. Đặng TiếnTản Đà, thi sĩ của phôi pha 
  4. Đặng TiếnĐức tin trong hồn thơ Hàn Mặc Tử 
  5. Đặng TiếnThi giới Đinh Hùng

Nguồn: Vũ trụ thơ, tiểu luận của Đặng Tiến, bìa Văn Thanh, Giao Điểm xuất bản lần thứ nhất. In xong ngày 24 tháng 6 năm 1972. Số thứ tự của nhà xuất bản: 32/72. Nạp bổn: đệ tam cá nguyệt 1972. Giấy phép xuất bản số 982-BTT/PHNT, Sài Gòn ngày 30 tháng 3 năm 1972. Tổng phát hành: Nhà sách Đời Mới 278-280 đường Vĩnh Viễn, Sài Gòn. Bản điện tử do talawas thực hiện

Leave a Reply