Giấy mời tham dự Hội thảo “Văn học trung tâm/ ngoại biên: những vấn đề lý thuyết và lịch sử”


Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Ngữ Văn, Bộ môn Lý luận văn học trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự, đọc báo cáo và trao đổi khoa học tại Hội thảo

VĂN HỌC TRUNG TÂM/ NGOẠI BIÊN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ

Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 2, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: 8 giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Sự có mặt của Quý vị là niềm vinh hạnh của Khoa chúng tôi và góp phần làm cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

 

Địa chỉ liên hệ: PGS. TS. La Khắc Hòa, ĐT: 0985 571 836

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Đỗ Việt Hùng

Leave a Reply