Hành trình lý thuyết của Hans Robert Jauss


CÀ PHÊ THỨ BẢY

 

THƯ MỜI

CÀ PHÊ VĂN HỌC

 

Các anh chị và các bạn thân mến.

Vào 9h sáng thứ bảy, 20/07/2013,

tại SALON VĂN HÓA CÀ PHÊ THỨ BẢY, 

lầu 1, Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

sẽ diễn ra buổi CÀ PHÊ VĂN HỌC

Chủ đề: Hành trình lý thyết của Hans Robert Jauss (1921 – 1997) 
Diễn giả: , THSVH Hoàng Phong Tuấn,

Chủ trì: TSVH Nguyễn Thị Từ Huy

 

Rất mong anh chị và các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp. 

GĐ CPTB

Dương Thụ

________________________________________________________________

 

LỜI DẪN CHO BUỔI “CÀ PHÊ”

HÀNH TRÌNH LÝ THUYẾT CỦA HANS ROBERT JAUSS

 

Diễn giả : Hoàng Phong Tuấn, Phó trưởng Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh.

Hướng quan tâm trong nghiên cứu: triết học, thông diễn học triết học, thông diễn học văn học, văn học Việt Nam và văn học Anh ngữ

 

Nội dung buổi « cà phê văn học » :

Hans Robert Jauss (1921 – 1997) là lý thuyết gia văn học người Đức. Cùng với Wolfgang Iser, ông phát triển khuynh hướng mỹ học tiếp nhận “Trường phái Konstanz”. Hành trình lý thuyết của ông khởi đi từ nghiên cứu văn học trung cổ, trên cơ sở của thông diễn học triết học, ông tiến đến lịch sử văn học và mỹ học tiếp nhận, và cuối cùng dừng lại ở các vấn đề thông diễn học văn học. Sự nghiệp của ông cho thấy các vấn đề triết học có thể liên hệ và tác động đến sự phát triển của lý thuyết văn học như thế nào. Vì vậy, việc trở về với hành trình lý thuyết này là cách thức để ta có thể tiếp xúc với cách đặt vấn đề, chuyển dẫn vấn đề, và giải quyết vấn đề của một lý thuyết gia, trước những thách thức đặt ra của nghiên cứu văn học, đồng thời cũng để ta thấy các vấn đề của văn học gắn với sự nhận thức chung về thế giới và đời sống như thế nào.

 

 

 THAM KHẢO VỀ HANS ROBERT JAUSS

 

Hans Robert Jauss (1921 – 1997) là lý thuyết gia văn học người Đức. Cùng với Wolfgang Iser, ông là lý thuyết gia chủ chốt của khuynh hướng mỹ học tiếp nhận “Trường phái Konstanz”. Trên cơ sở của thông diễn học triết học, Jauss chuyển hướng từ nghiên cứu văn học trung cổ sang tiếp cận các vấn đề của lịch sử văn học, mỹ học tiếp nhận và thông diễn học văn học. Những chuyển hướng lý thuyết của ông cho thấy sự nỗ lực tiếp thu và vận dụng thành tựu triết học đương đại vào giải quyết những thách thức đặt ra của mỹ học và lý thuyết văn học. Hành trình lý thuyết của ông tiêu biểu cho một cách thức làm lý thuyết, trong đó các vấn đề triết học và lý thuyết văn học giao thoa, liên hệ và tương tác lẫn nhau.

Vài nét về tiểu sử và sự nghiệp:

– Năm 1948, ông học ngữ văn học, triết học tại đại học Heidelberg.

– Năm 1957, ông nhậm chức giáo sư ở Heidelberg với bài giảng, cũng là thành quả của chương trình nghiên cứu hậu tiến sĩ: Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung (Nghiên cứu truyện kể loài vật thời trung cổ).

– Từ năm 1959 đến năm 1962, cùng với Erich Köhler, Jauss thực hiện chương trình nghiên cứu văn học trung cổ.

– Năm 1963, Jauss là thành viên chính trong nhóm “Poetik und Hermeneutik” (Thi học và thông diễn học).

– Năm 1966, Jauss được mời vào nhóm tái thiết lại đại học Konstanz. Tham gia cùng với ông là năm giáo sư từ năm lĩnh vực nghiên cứu khác nhau hình thành một nhóm nghiên cứu nổi tiếng về sau với tên gọi “trường phái Konstanz”: Wolfgang Iser, Wolfgang Preisendanz, Manfred Fuhrmann, Hans Robert Jauss, và Jurij Striedter. Tại đây, Jauss đã trình bày bài giảng nhậm chức nổi tiếng mà về sau trở thành cương lĩnh cho trường phái Konstanz: “Was heißt und zu welchem Ende studiert man Literaturgeschichte?” (Học lịch sử văn học là gì và ta học nó nhằm mục đích gì?). Bài giảng này về sau được đổi tên và in lại: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (Lịch sử văn học như sự thách thức của  khoa học văn học).

– Năm 1980, Jauss là thành viên của Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Viện hàn lâm khoa học Heidelberg).

– Ông về hưu năm 1987 và mất năm 1997 tại Konstanz.

– Ông in hằng trăm bài báo khoa học, công trình nghiên cứu về các lĩnh vực lịch sử văn học, lý thuyết tiếp nhận, mỹ học và thông diễn học.

– Trong suốt sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy, Jauss là giáo sư chính thức và mời giảng tại nhiều trường đại học lớn: University of Zürich (1967/68); Freie Universität Berlin (1968/69); Columbia University, New York (1973); Yale University, New Haven (1976; 1977); Sorbonne (còn gọi là Paris IV, 1978); University of Leuven (1982); University of California, Berkeley (1982); University of California (1985); Princeton University (1986); University of Wisconsin–Madison (1986).

 

CÔNG TRÌNH CHÍNH

 

1.           Literaturgeschichte als Provokation, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970.

2.           Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991.

3.           Wege des Verstehens, Fink, München, 1994.

Leave a Reply