Hội thảo “Sự tiếp thu tư tưởng lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX”


THÔNG TIN HỘI THẢO

BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: MS ĐTQG.2014-G/04 XIN THÔNG BÁO:

Hội thảo: “SỰ TIẾP THU TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN VĂN NGHỆ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX”

Sẽ tổ chức vào hồi: 8giờ, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Tại: Trụ sở Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương, số 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Rất mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học

Trân trọng

Leave a Reply