Mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề “Mấy vấn đề văn học miền Nam 1954 -1975”.


VIỆN VĂN HỌC

THƯ MỜI

Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề

 Mấy vấn đề văn học miền Nam 1954 -1975”.

 

Viện Văn học trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự buổi nói chuyện chuyên đề “Mấy vấn đề văn học miền Nam 1954 -1975”.

Diễn giả: GS.TS. Huỳnh Như Phương.

Thời gian: 14h, Thứ 4 ngày 17 tháng 10 năm 2012

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VIỆN VĂN HỌC

Leave a Reply