Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: chúng ta hướng tới “giúp cho nền văn học thoát ra khỏi tình thế bế tắc hiện nay”


Nhân dịp website tròn một tuổi, chúng tôi kiểm điểm lại những việc đã làm, trên cơ sở những ý kiến bàn thảo thẳng thắn về tình hình sáng tác/dịch thuật/phê bình văn học Việt Nam đương đại Phê bình văn học sẽ xây dựng một định hướng chung phù hợp cho hoạt động của mình. Phê bình văn học hy vọng có thể đáp ứng được ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, tra tìm thông tin của nhiều chủ thể. Chúng tôi chờ đón những góp ý từ nhiều phía của độc giả, về cả hình thức giao diện và nội dung tin bài đăng tải.

Tiếp sau ý kiến chia sẻ của bạn Lê Nguyên Long, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, chúng tôi trân trọng giới thiệu ý kiến của nhà phê bình Vương Trí Nhàn.

*

Nhà phê bình Vương Trí Nhàn: chúng ta hướng tới “giúp cho nền văn học thoát ra khỏi tình thế bế tắc hiện nay”

“Tôi chỉ có một ý kiến nhỏ là trang Phê bình văn học nên tăng cường phần bài vở về văn học sử, trong đó bao gồm cả văn học Việt Nam trung đại, hiện đại và đương đại.
Cần có cả một phần riêng về văn học nước ngoài – không phải lý luận của nước ngoài mà đời sống văn học các nước, từ  Nga – Liên xô Trung  Quốc tới Mỹ Pháp Tây Âu . Thí dụ nếu có ai dịch được những tài liệu các nhà nghiên cứu phương Tây viết về về văn học Đông Nam Á thì bản thân tôi cũng sẽ rất biết ơn cả những người dịch lẫn người làm trang Phê bình văn học

Tóm lại, tôi muốn Phê bình văn học không chỉ giới thiệu thành quả của các nhà nghiên cứu hôm nay mà còn góp phần tổ chức họ, đặt hàng cho họ. Cái mà chúng ta hướng tới là giúp cho nền văn học đương thời thoát ra khỏi tình thế bế tắc hiện nay.

Leave a Reply