Recent Articles

Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975

Tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc một cách khoa học của công trình nghiên cứu thể hiện đặc sắc ở cách chứng minh thuyết phục tính thống nhất cao độ của một nền thơ Việt trong chương 4

Kafka: Lòng nhẫn nại và “sự bất diệt” kinh điển (2/2)

Lòng nhẫn nại không hẳn chỉ là bản tính, phẩm hạnh của Kafka mà hơn thế, nó trở thành nguồn sống duy nhất, tựa như lòng nhẫn nại kinh điển của người Do Thái.

Kafka: Lòng nhẫn nại và “sự bất diệt” kinh điển (1/2)

Giới phê bình đành phải chịu thua Kafka mỗi khi rơi vào cái bẫy mà tác giả luôn giăng sẵn chờ mọi nỗ lực diễn giải cắm đầu vào, cái bẫy của riêng Kafka chối bỏ mọi diễn giải. Dưới hình thức phúng dụ của riêng mình, mỗi một hình ảnh mà ông bày ra trước chúng ta đều vừa là vừa không phải là cái mà ta tưởng như đang nhìn thấy.