Recent Articles

Sự tiếp thu các lý thuyết văn nghệ Nga – Xô Viết từ 1986 đến nay

Gần một thế kỉ nay, mĩ học và lí luận văn nghệ Nga – Xô viết là nguồn tiếp nhận chính yếu của mĩ học và lí luận nghệ thuật Việt Nam. Có cả một thế hệ các học giả Việt Nam được nuôi dưỡng bằng kho tri thức của nền khoa học Liên Xô. Nhưng từ sau 1986, việc tiếp nhận nguồn ảnh hưởng nói trên diễn ra ở đất nước chúng ta theo phương hướng có phần khác trước.

Sự tiếp nhận các lý thuyết văn nghệ hiện đại phương Tây từ 1986 đến nay

Các lí thuyết khoa học hậu kinh điển, như chủ nghĩa hậu hiện đại, phê bình nữ quyền, phê bình hậu thực dân, phê bình sinh thái đều ra đời vào nửa sau, thậm chí, vào những năm cuối, của thế kỉ XX. Tuổi đời của chúng còn rất trẻ. Cho nên, khi được tiếp nhận vào Việt Nam, không phải ai cũng niềm nở chào đón chúng

Mikhaïl Bakhtin bị lột mặt nạ

Chính vì thế, Lột mặt nạ Bakhtin có thể và chắc chắn sẽ gây ra một sự khó chịu thật sự hoặc thậm chí một cảm giác hổ thẹn mơ hồ ở rất nhiều độc giả, bởi những dối trá được mổ xẻ này sẽ làm lộ ra trạng thái hoang tàn của ngành nghiên cứu văn học, trong đó mọi thứ đều có thể được tâng bốc hoặc ngược lại