Recent Articles

Lịch sử tiếp nhận các tác phẩm văn học

Việc nhận xét các tác phẩm văn học từ quan điểm của các tư tưởng tôn giáo, xã hội, luân lý v.v. có thể được nhấn mạnh trong chuẩn mực văn học đến mức làm cho chức năng thẩm mỹ của tác phẩm chỉ còn có thể được cảm nhận một cách sinh động ở chỗ mà nó được ủng hộ bởi một sự định hướng tư tưởng thống nhất (chúng ta nhớ lại quan điểm tôn giáo trong văn học trung cổ).

Trường ca

Trường ca có những đặc điểm giống với anh hùng ca. Cũng như anh hùng ca, cái làm nên đặc trưng của Trường ca là sự tồn tại của hai thế giới và sự đụng độ giữa nhân vật với các thế lực của thế giới khác

Thủ pháp tự sự mới về nhân vật của Nho Lâm Ngoại Sử

Ngô Kính Tử là một phong cách hiện thực độc đáo trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Phong cách đó khiến ta nghĩ đến chủ nghĩa hiện thực kiểu Trekhov trong văn học cổ điển Nga trăm năm sau. Chủ nghĩa hiện thực của Ngô Kính Tử là một chủ nghĩa hiện thực tỏ ra càng “đáng tin”, càng gần gũi với cuộc đời hơn