Phan Khôi: TÁC PHẨM đăng báo 1928


Mục lục

– Học trò đời xưa với quốc sự
– Tình hình một xóm Chàm ở Tây Ninh và một chuyện truyền khẩu về lịch sử Chàm
– Mấy cái quái trong sách và báo ta
– Phụ lục: Trần Huy Liệu: Trả lời ông C.D.
– Bác cái thuyết “nước Pháp giúp nước Nam” về hồi thế kỷ XVIII
– Phụ lục: Huynh ích Lợi: Một cái đại ngộ điểm…
– Lời cảm tạ đạt cho ô. Huỳnh ích Lợi
– Phụ lục: M.V. – Nói điều lỗi của ta là sự may cho ta
 Trở lại việc “nước Pháp giúp nước Nam…”
– Nói một lần nữa mà thôi về việc “nước Pháp giúp…”
– Ba cái sử liệu tìm thấy trong sách đạo
– Cái tình thế xứ Trung Kỳ và Nhân dân đại biểu viện xứ ấy
– ít lời lạm bàn về chánh sách của ông Pasquier, quan toàn quyền mới Đông Pháp
– Phụ lục: Thư ngỏ ông Nguyễn Trác
– Hiện tình người Do Thái
– Tư tưởng của Tây phương và Đông phương
– Bác cái thuyết tân cựu điều hoà
– Học thuyết cũ với vận mạng mới nước Tàu
– Mấy lời kết luận về Cô Hồng Minh và cái thuyết Âu châu sắp tan nát
– Lý với thế: Hồ Thích với Quốc Dân đảng
– Cái thế lực của nhà văn hào
– Thi văn với thời đại
– Văn chương và văn chương của nhà báo
– Cái dốt của triều Huế
– Hỏng cả hai, vệ sinh và luân lý : Đường xe hoả Sài Gòn – Nha Trang
– Cấm sách, sách cấm
– Xã hội với nhân tài

– Trong một lúc có hai ông quan thủ hiến
– Cuộc diễn thuyết hổi về dân quyền
– Con bò của ông tổng đốc
– Cắt nghĩa một chữ trong số báo vừa rồi
– Cụ Bùi thiệt là chướng quá
– Xìn tả chứ không phải thôi miên
– Câu chuyện hằng ngày
– Dân quạ đình công
– Cái chết của con nhà nghèo
– Một bài vận văn rất có giá trị về lịch sử: Hà Nội Chánh khí ca
– Quan về vườn (dịch thơ Pháp)
– Ông Eroshenko, thi nhân mù nước Nga
– Kể chuyện mình (dịch Eroshenko)
– Bờ ao (dịch Eroshenko)
– Thầy trò trong khám (dịch tiểu thuyết của Alexandre Dumas-père)

*

PHAN KHÔI TÁC PHẨM

đăng báo 1928

LẠI NGUYÊN ÂN sưu tầm, biên soạn

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG, 2001

Bản quyền thuộc về Lại Nguyên Ân. © Copyright Lại Nguyên Ân

Leave a Reply