Phương Lựu


Phương Lựu tên thật là Bùi Văn Ba, sinh năm 1936, quê quán:Tư Nghĩa,  Quảng Ngãi. Tính từ cuốn sách đầu tiên ký tên Phương Lựu ( Lỗ Tấn, nhà lý luận văn học, 1977) cho đến nay trong hơn 30 năm, ông đã cho in 20 đầu sách đứng tên riêng.

Nhưng có lẽ còn ít người biết rằng, hồi mới cầm bút, tham gia viết giáo  trình, viết tiểu luận đăng báo về văn học hiện đại Trung Quốc, từ đầu những năm 60 thế kỷ trước, ông từng ký một bút danh khác lấy từ tên thật của ông: Bùi Văn Ba.

Song, từ năm 1965, theo sự phân công mới, ông chuyển sang giảng dạy bộ môn Lý luận văn học. Từ đây trở đi, song song với hoạt động giảng dạy và đào tạo trên lĩnh vực lý luận văn học bậc Đại học, ông tăng cường tích lũy kiến thức và nâng cao trình độ bằng cách tự học. Ông là người đầu tiên và duy nhất ở trong nước bảo vệ thành công Luận văn tiến sĩ khoa học về Lý luận văn học vào năm 1994.

Với con số ngót 300 bài báo khoa học đã công bố và hơn 50 đầu sách( in riêng và in chung) có thể thấy các tác phẩm của Phương Lựu tập trung vào ba khu vực chính:

 Các sách chuyên đề về tác gia lý luận văn học hoặc các vấn đề, các lĩnh vực chuyên ngành của lý luận văn học; các giáo trình lý luận văn học; các bài viết, tập sách tiểu luận – phê bình.

Trong khu vực sách chuyên đề, Phương Lựu đã cho in tính đến nay được 12 cuốn. Các chuyên đề khoa học của Phương Lựu tập trung vào các vấn đề thuộc lý luận khái quát và lý luận lịch sử, bao quát thực tiễn lý luận văn học trong nước và nước ngoài (phương Đông cũng như của phương Tây… ) thuộc các thời kỳ lịch sử từ cổ đại đến cận đại rồi đương đại.

Từ việc nghiên cứu các quan niệm văn chương cổ Việt Nam, tinh hoa lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, các trường phái lý luận – phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX, soát xét lại nửa thế kỷ tiếp nhận lý luận hiện thực xã hội chủ nghĩa ở ta, tìm hiểu đặc sắc của nguyên lý về tính dân tộc trong văn chương, về văn học so sánh, thi pháp học so sánh, tiếp nhận văn học và phương pháp luận nghiên cứu văn học … các khía cạnh lý luận được mở ra từ những chuyên đề của Phương Lựu đã cho thấy nền tảng căn bản của tư tưởng học thuật Phương Lựu. Theo ông, các nguồn mạch của lý luận văn học cần phải được nhận rõ, tiếp thu những mặt khả thủ của những nguồn mạch này và  tìm cách vận dụng, phát triển, sáng tạo chúng, góp phần vào giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn văn học hôm nay.

 Mặc dù chất lượng khoa học giữa các chuyên đề là không đồng đều, nhưng tập hợp 12 chuyên đề nói trên của Phương Lựu đã chứng tỏ đóng góp tích cực của nó. Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2000 dành cho các chuyên đề này đã khẳng định điều đó.

Khu vực sách giáo trình lý luận văn học do Phương Lựu chủ biên cũng là một lĩnh vực nổi trội.

Có thể nhận thấy, qua hai bộ giáo trình Lý luận văn học (1986-1988; 2002-2006 với khoảng cách thời gian trước sau là 20 năm), trong tư cách chủ biên, Phương Lựu và các cộng sự của ông, từng bước một đã minh chứng những nỗ lực cách tân kiến văn lý luận từ Trường ĐHSP Hà Nội, một trung tâm đào tạo Đại học lớn ở Việt Nam để cố gắng hòa nhập với cao trào đổi mới tư duy của khoa h