Sách mới, tuyển dịch những công trình có giá trị kinh điển: “Lý luận văn học – những vấn đề hiện đại”


Lý luận văn học – những vấn đề hiện đại (Nxb. Đại học sư phạm, 2012) do Lã Nguyên tuyển dịch những công trình “có giá trị kinh điển của những học giả hàng đầu ở thế kỉ XX”. Công trình này gồm 4 phần:

Phần 1: gồm các tác phẩm nổi tiếng “Vấn đề thể loại lời nói” của M.Bakhtin và các tiểu luận của Tz.Todorov, J.Kristeva, M.L.Gasparov về di sản của nhà bác học vĩ đại này

Phần 2: giới thiệu một số công trình nghiên cứu của Iu.Lotman về các khái niệm then chốt như “ký hiệu quyển”, “văn bản”, “ngôn ngữ nghệ thuật”, “kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ”, “nguồn gốc truyện kể”…

Phần 3: là những tiểu luận của R.Barthes, Tz.Todorov, Al.V.Mikhailov bàn về “phê bình”, “nhà văn”, “người viết”, “tiến trình văn học”, “chủ nghĩa cấu trúc”…

Phần 4: là hai công trình thực hành phân tích cấu trúc và giải cấu trúc của M.L. Gasparov và Iu.Satin.

“Những công trình nói trên không chỉ cung cấp nhiều khái niệm công cụ quan trọng mà còn giải quyết hàng loạt vấn đề lý thuyết, đặt nền tảng cho khoa nghiên cứu văn học hiện đại.”

Phê bình văn học trân trọng giới thiệu với bạn đọc công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng đặc biệt này!

1 phản hồi

  1. Yến nói:

    Em muốn đặt mua sách này thì làm sao ak?
    Xin cảm ơn ak

Leave a Reply