Recent Articles

Nhìn lại báo chí VHNT những năm gần đây

Sự đa dạng các loại hình bài vở thuộc nhiều chuyên ngành hiện hữu đã được chú ý, khắc phục khuynh hướng thiên về đăng sáng tác văn thơ là chính. Tính chất tổng hợp đa ngành ở báo chí tỉnh, thành phố đã thể hiện song song với tính chất chuyên ngành loại biệt của báo chí Hội chuyên ngành trung ương.

Nguy cơ mất báo chí văn nghệ

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ ra sự yếu kém và nguy cơ biến mất báo chí văn nghệ: văn hóa đọc ngày càng bị thu hẹp nhất là đọc văn hóa nghệ thuật; báo điện tử và hàng loạt trang mạng xã hội ra đời không chỉ giành thị phần báo viết nói chung mà còn lấn đất các sáng tác văn học nghệ thuật;  bạn đọc ít, số lượng in sụt giảm, , nhuận bút thấp, lương người làm báo không đủ sống, nhiều tờ báo và tạp chí chưa thực sự coi trọng công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật, để xảy ra tình trạng lệch chuẩn trong việc tuyên truyền như khen chê tùy tiện