Posts Tagged ‘chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa’

Thuyết tạo dựng Chúa và chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa (Trường hợp Maxim Gorky)

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa là một phương pháp nghệ thuật sống động, khoa học và tiên tiến nhất, phát triển nhờ những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và giáo dục người Xô viết trong tinh thần của chủ nghĩa cộng sản

Tổng kết hội thảo khoa học “Văn học và văn hóa tâm linh”

Qua một năm chuẩn bị và một ngày hội thảo, chúng tôi ghi nhận và trân trọng cảm ơn các nhà khoa học từ mọi miền đất nước đã hưởng ứng và đóng góp tham luận, tham gia tổ chức, bình luận, trao đổi, phản biện, góp ý xây dựng (đặc biệt ghi nhận những đóng góp quan trọng của PGS. TS. Đoàn Lê Giang, Chủ nhiệm Khoa Văn học và ngôn ngữ, trong việc đọc duyệt tham luận, thiết kế, hoàn chỉnh chi tiết chương trình làm việc của phiên toàn thể và cả hai tiểu ban). Thành công của hội thảo thể hiện cả về số lượng tham luận cũng như tính vấn đề đã đặt ra trong hội thảo

Về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa*

Trần Thị Phương Phương Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa là một phạm trù lịch sử. Và ta nên xem xét nó trong hoàn cảnh lịch sử đặc thù; gạn lọc, kế thừa thành tựu, cái mạnh, cái hay, thay thế đổi mới những điểm còn yếu, còn áp đặt. Không vì Liên […]