Posts Tagged ‘Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh’

Thư cảm ơn

Tọa đàm Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại do Viện Văn học (báo Văn nghệ Trẻ bảo trợ thông tin) tổ chức sáng ngày 29/11/2012 đã thành công tốt đẹp.

Tọa đàm đã nhận được 23 tham luận chính thức của các nhà nghiên cứu thuộc nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, trường chuyên THPT trong cả nước: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội II, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện nghiên cứu Trung Quốc, Viện Văn học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Kiên Giang).

Ban Tổ chức Tọa đàm xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã gửi tham luận, dành thời gian tham dự và chia sẻ ý kiến tại buổi Tọa đàm.