Recent Articles

Những bước chuyển của hồi ký thời kì đổi mới

Hồi kí từ sau Đổi mới là một mảng đặc biệt trong đời sống văn học và có sức hấp dẫn đối với công chúng bởi qua kí ức của các tác giả – những cá nhân đã đóng góp vào các sự kiện văn hóa, xã hội – người đọc không chỉ có thêm hiểu biết về từng thời kì lịch sử được tái hiện phong phú sinh động, mà còn cảm nhận được vẻ đẹp văn chương và ngôn từ qua nghệ thuật kể chuyện và tái hiện quá khứ.