Posts Tagged ‘Đỗ Lai Thúy’

Đỗ Lai Thúy và phê bình phân tâm học Việt nam

Trong khoa học, không có lời nói cuối cùng. Những công trình khoa học đích thực bao giờ cũng gợi dậy ở người đọc cảm hứng tranh luận. Đây cũng chính là điểm thành công trong phê bình phân tâm học của Đỗ Lai Thúy. Tác phẩm của ông gợi dậy ở độc giả hứng thú tranh luận ngay ở một vài luận điểm cốt yếu mà ông tỏ ra tâm đắc nhất

Tản Đà, con cá và cánh diều

Tản Đà đã có những đột phá mạnh mẽ trong văn chương. Thi nhân không chỉ đổi mới văn chương Việt mà, với tư cách người chuyển đổi hệ hình, còn tạo ra nhiều cái đầu tiên, đặc biệt là sự đời thường hóa đề tài và lấn biên thể loại, hoặc cải hóa thể loại. Tản Đà là một trong những cây bút quốc ngữ đầu tiên trong văn xuôi nghệ thuật. Ông mở đầu nghiệp viết của mình bằng những bài bút ký, tùy bút… tạo ra Một lối văn xuôi (Spécimen de prose) cho văn chương Việt

Phê bình văn học 1975 – 2005, nhìn từ đội ngũ tác giả

Trong văn học hiện đại, ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở nước ta, những nhà văn, nhà thơ viết phê bình là hiện tượng không hiếm, trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1945 – 1985, phê bình văn học của các nhà thơ, nhà văn có vị trí khá quan trọng, với những tên tuổi tiêu biểu như Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Hoàng Trung Thông, Như Phong. Từ thời kỳ đổi mới, số lượng những người sáng tác tham gia viết phê bình càng đông đảo và không chỉ tập trung ở những người có cương vị trọng yếu trong các cơ quan tổ chức văn học.