Recent Articles

Vóc dáng trí tuệ thời đại qua những trang sách

Diện mạo lớp Văn khóa 8 của anh Nguyễn Ngọc Thiện được thể hiện qua 88 chân dung trong Người văn-Nghĩ và sống, đây là tập thể vừa điển hình cho thế hệ vừa mang những nét đặc biệt thú vị. Lớp anh nói riêng cũng như cả thế hệ anh nói chung là lớp trí thức trẻ đầy nhiệt huyết đã được định hình thật đẹp trong thơ Tố Hữu “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Giáo sư Nguyễn Lương Ngọc: Tài hoa và đức độ

Hà Minh Đức Vào những năm đầu thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, khi thầy Đặng Thai Mai chuyển về làm Viện trưởng Viện Văn học thì thầy Nguyễn Lương Ngọc đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Khoa Văn. Cơ sở làm việc ở trường Trưng Vương cũ, tất cả còn nghèo nàn và […]

Nhà văn Nguyên Hồng: Những trang sách thấm mồ hôi và hương đất

Hà Minh Đức Đầu năm 1957, khi khóa học Đại học Sư phạm Văn vào giai đoạn kết thúc, tôi đã viết một luận văn nhỏ về Nguyên Hồng. Đây không phải là công việc bó buộc của nhà trường vì lúc đó sinh viên chưa phải làm luận văn. Tôi viết theo lòng yêu […]