Posts Tagged ‘Hoài Thanh’

Thực trạng phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay

Tóm lại phê bình văn học nghệ thuật cần có kiến văn phong phú, uyên bác của một đội ngũ nhà phê bình chuyên nghiệp. Họ cần được đào tạo chu đáo hoặc tự đào tạo công phu, có tài năng và phẩm chất nghệ sĩ của chuyên ngành mà mình phê bình. Đồng thời họ cũng cần có một năng lực diễn đạt bằng ngôn ngữ viết, nói về các vấn đề thuộc chuyên ngành nghệ thuật mà mình phê bình để bài có sức hấp dẫn, có tính văn học, có khả năng lôi cuốn người đọc. Nói cách khác, họ cần phải là nhà văn cầm bút viết phê bình về văn học, nghệ thuật.

Trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu của Việt Nam

Trong những ngày đầu thành lập, có hai nhà nghiên cứu khả kính được cử về Viện tham gia Ban Lãnh đạo là Đặng Thai Mai – Viện trưởng, và Nhà phê bình Hoài Thanh – Phó Viện trưởng. Cùng với hai ông là những nhà nghiên cứu văn học tài danh, uyên thâm Tây học và Hán học như Hoàng Ngọc Phách, Vũ Ngọc Phan, Nam Trân, Trần Thanh Mại, Cao Xuân Huy, Hà Văn Đại, Phạm Thiều, Phạm Phú Tiết, Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình… Với những gương mặt lớn của học thuật, Viện nhanh chóng trở thành trung tâm nghiên cứu văn học sáng giá trong cả nước.

Viết và đọc phê bình văn học: Đi tìm một lối thoát

Trả lời phỏng vấn của Văn Nghệ Trẻ, PGS.TS Lê Tiến Dũng tần ngần về việc liệu có thể cầm “roi phê bình quất cho con ngựa (văn nghệ) lồng lên” hay không, bởi “có con ngựa nào lại thiện cảm với người cầm roi nhăm nhăm chực quất”! Đồng thời, anh đã dẫn chứng một số ý kiến của Hoàng Ngọc Hiến, Trương Chính, Hoài Thanh để hướng về PBVH nhằm “chỉ ra cái hay, cái giỏi” của tác phẩm.