Posts Tagged ‘Hội Nhà văn Việt Nam’

Văn học phải giúp cho con người sống tốt hơn, tử tế với nhau hơn

Văn học không thể nào chỉ là hương là hoa, mà phải là “lương thực tinh thần” của nhân dân, tạo nên tình yêu cuộc sống, giúp con người vượt qua những thử thách, cam go, để sống tốt hơn, tử tế với nhau hơn

Mời gửi sách xét Giải thưởng năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam

Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan giúp đỡ, giới thiệu cho Hội chúng tôi những tác phẩm văn học thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học Dịch, được ấn hành từ tháng 10/2013 đến hết tháng 9 năm 2014 với các tiêu chí sau:

Ra mắt Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm: huy động “lãi” văn chương

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, khó khăn của việc duy trì tờ báo và khẳng định linh hồn của tờ báo, trong đó, tổng biên tập là người có quyền quyết định cao nhất. Ông cũng đưa ra yêu cầu đối với Tạp chí Nhà văn là tạp chí phải là một trong những tạp chí mẫu mực của đời sống văn chương đất nước, đây phải là nơi khác thác, triển khai và biểu dương những thành công của đời sống văn học toàn quốc.