Recent Articles

Từ thuyết khoảng cách biện hộ cho nghệ thuật Trung Quốc

Nghệ thuật lấy tài liệu từ thực tế nhân sinh, nhưng lại phải đồng thời khai mở ở bên ngoài thực tế nhân sinh một thế giới nữa. Vì vậy nghệ thuật phải làm đủ cách để cho cái khoảng cách giữa nó và thực tế được kéo xa ra. Hệ thống mặt nạ cùng lối xa xướng cao giọng ngân nga trong kịch, sự trừu tượng hoá trong điêu khác, sự hình thức hoá của hội hoạ, cho đến những thứ như âm vận trong thơ đều không phải là “tự nhiên”, nhưng đâu có phải là không hợp lý. Những thứ đó đều có thể dắt chúng ta đi vào một thế giới khác, giúp chúng ta tạm thời thoát ra khỏi sự hạn chế của thế giới thực dụng ngày thường, giải phóng chúng ta khỏi những vướng vất trong giờ phút trút hồn và lắng lòng vào những hình tượng đẹp đẽ

Trao đổi cùng GS. Hạ Chí Thanh về một nhân vật trong Nho Lâm Ngoại Sử [1]

Những nét tương đồng giữa cuộc đời Ngô Kính Tử với hình tượng Đỗ Thiếu Khanh trong tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử 《儒林外史》khiến nhiều học giả nói đến cái gọi là “chân dung tự họa” của nhà văn. Chúng tôi trong lúc chia sẻ với cách đặt vấn đề như vậy đồng thời cũng luôn tự lưu ý mình không vì thế mà cố nhìn nhận nhân vật này như là hiện thân lý tưởng của tác giả. Chọn cách phân tích nhân vật này trong liên hệ đối thoại với các ý kiến của GS Hạ Chí Thanh, (夏志清 Hsia Chih-tsing) bài viết nhắm tới việc tiến xa hơn nữa trên con đường thức nhận chủ đề tư tưởng của danh tác này

Nguyên tắc đối đẳng trong kết cấu tiểu thuyết Nho lâm Ngoại sử (1)

Rất nhiều nhà nghiên cứu đã ý thức được cảm quan không gian tính cũng như tính chất đồng hiện thời gian ở Nho lâm Ngoại sử, ý thức được cái cảm giác về những mối quan hệ đối ứng, ánh chiếu giữa các thành tố trong tác phẩm xuất hiện trong lúc đọc. Các nhà phê bình cũng phát hiện thấy đọc Nho lâm ngoại sử nhiều khi không phải chỉ là đọc hồi này qua hồi khác mà là đọc đối chiếu các hồi, các nhóm hồi, các hình tượng trần thuật. Cảm giác đó có phần tương tự cảm giác nảy sinh khi đọc Sử kí của Tư Mã Thiên vậy. Thế nhưng các nhà nghiên cứu đã không thực sự phát hiện được cốt lõi của vấn đề – hoạt động của nguyên tắc kết cấu đối đẳng trong cấu trúc tác phẩm.