Recent Articles

“Sơ lược lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc” hay là một lược sử văn xuôi tự sự Trung Quốc

Trung Quốc tiểu thuyết sử lược gồm 28 chương, miêu thuật diễn trình văn xuôi tự sự Trung Quốc từ ngọn nguồn thần thoại truyền thuyết thượng cổ qua chí nhân chí quái Lục Triều, Đường truyền kì cho đến tiểu thuyết chương hồi Minh Thanh. Riêng phần phụ lục Trung Quốc tiểu thuyết đích lịch sử đích biến thiên là bài giảng trong đợt lên dạy ở Diên An tháng 7/1924.

Học giả Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế về Lỗ Tấn

Đây là hội thảo lần thứ 4 trong chương trình hoạt động của Hội nghiên cứu Lỗ Tấn quốc tế, do Hội nghiên cứu Lỗ Tấn quốc tế kết hợp với Hội nghiên cứu văn hoá Trung Quốc của Hàn Quốc, Tạp chí Hàn Quốc đương đại của Học viện khoa học xã hội Trung Quốc, Khoa Trung văn ĐH ngoại ngữ Hàn Quốc và Viện nghiên cứu Đông Á của ĐH Chonnam tổ chức.