Recent Articles

Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984)

Tính từ tác phẩm văn học đầu tay Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười (viết giữa những năm 40 của thế kỉ trước, mất bản thảo, năm 1954 viết lại và in lần đầu) cho đến khi mất, trong 50 năm cầm bút, sinh thời ông đã viết và cho in hơn 100 đầu sách với hơn 30.000 trang in. Trong số đó, có hơn chục cuốn đuợc xuất bản sau khi ông mất; một số cuốn bản thảo đã xong nhưng còn là lai cảo. Sách của ông bao quát nhiều lĩnh vực phong phú của khoa học xã hội, khoa học nhân văn, tư tưởng – đạo đức: triết học, chính trị, kinh tế, sử học, văn học, ngôn ngữ học, đạo đức học, luân lí, cách trí, dịch thuật, biên khảo về danh nhân, luyện đức trí,…v.v… Ngoài ra, ông đã viết hơn 300 bài khảo luận, điểm sách, nghiên cứu in trên báo chí Sài Gòn đương thời trước 1975 cùng mấy chục bài Tựa cho sách của đồng nghiệp, văn hữu.

Lê Đình Kỵ (1923 – 2009)

Tròn nửa thế kỷ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu văn học cho đến khi mất (2009), Lê Đình Kỵ là tác giả của hàng trăm bài tiểu luận, phê bình đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành xuất bản ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Ông thể hiện một tư duy lý luận minh triết, cách tiếp cận văn học với những tìm tòi đi sâu khám phá những nét đặc trưng tư tưởng – thẩm mỹ từ tác phẩm và tác giả, trào lưu văn học; tính loại biệt trong các phương thức thể hiện của ngôn từ nghệ thuật cùng các yếu tố thuộc phương diện hình thức nghệ thuật nơi văn bản tác phẩm, qua đó khẳng định bút pháp, giọng điệu và phong cách riêng của mỗi tác giả. Ông có những khám phá sâu sắc, mới mẻ về giá trị của thơ ca cổ điển và hiện đại, tài năng sáng tạo và cách tân của các tác giả thơ lớn: Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên…

Phan Khôi (1887 – 1959)

Phan Khôi là một nhà báo tân học kỳ cựu , đồng thời là nhà phê bình văn học có đóng góp nổi trội vào quá trình hiện đại hóa báo chí tiếng Việt, văn chương hiện đại Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.