Recent Articles

Dương Quảng Hàm (1898 -1946)

Công trình có một bố cục gọn gàng, sáng sủa và khá hoàn hảo. Tiếp thu thành tựu của khoa nghiên cứu văn học sử phương Tây, vận dụng vào việc nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam, bằng tư duy khoa học thực chứng và phương pháp văn học  so sánh, soạn giả phác họa toàn cảnh bức tranh của văn học Việt Nam. Trong đó nổi lên các nhân tố bên trong, các nguồn ảnh hưởng bên ngoài (văn chương Tàu, văn chương Tây) đã tác động vào sự hình thành và phát triển của văn học Việt Nam qua các chặng đường của đời sống xã hội và lịch sử dân tộc. Soạn giả là người lần đầu tiên ghi nhận các bộ phận cấu thành của văn học Việt Nam bao gồm văn chương truyền khẩu dân gian và văn học viết (bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ); tiến hành phân kỳ văn học theo các triều đại trong lịch sử. Tác giả cũng khẳng định nội lực tiềm tàng và những sáng tạo, giá trị đích thực qua các tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại của văn học Việt Nam được tạo nên bởi những tài năng nghệ thuật độc đáo.

Hà Minh Đức

Theo sự chín chắn của tư duy văn học, sự sung mãn của bút lực, trên lộ trình từng trải nghiên cứu khoa học của mình, Hà Minh Đức đã có được những công trình tâm huyết để đời, hàm chứa một logic khoa học văn chương bao dung mà chắc chắn, năng khiếu cảm thụ cái Đẹp sâu sắc, tinh tế với những tìm tòi phát hiện mới mẻ, lý thú. Có thể kể: Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại (1974); C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và một số vấn đề lý luận văn nghệ (1982); Nam Cao – đời văn và tác phẩm (1986); Một thời đại trong thi ca (1996); Khảo luận văn chương (1997); Đi tìm chân lý nghệ thuật (1998); Sự nghiệp báo chí và văn thơ Hồ Chí Minh (2000); Văn chương, tài năng và phong cách (2001); Một nền văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú (2005); Văn chương và thời  cuộc (2009).

Nguyễn Văn Hạnh

Sinh năm 1931, quê xã Điện Tiến huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Hạnh sớm có một căn bản kiến thức do tu nghiệp ở nước ngoài. Năm 1961 ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn, trường Đại họcTổng hợp Lômô-nôxốp – Mátxcơva, Liên Xô (cũ). Hai năm sau đó, ông bảo vệ thành […]