Recent Articles

Tìm thấy lại bản in lần đầu (1937) tiểu thuyết Giông tố của Vũ Trọng Phụng

Đây là một tin vui, một tin rất vui, trước hết là với những ai quan tâm đến lịch sử văn chương hiện đại Việt Nam, nhất là các chuyên gia về văn học 1930-45, trong số đó có các nhà “Phụng học”. Là vì ít ra suốt dăm chục năm nay, những chuyên gia về Vũ Trọng Phụng hầu như đều buộc phải nghĩ rằng bản in thành sách lần đầu của tiểu thuyết Giông tố đã không còn, đã tuyệt bản!

Chuyện phê bình sách Giông tố, hay là Vũ Trọng Phụng và hai tờ báo ở Sài Gòn năm 1937

Vũ Trọng Phụng không đáp lại bài thứ hai đó của Xuân Sa. Ông tiếp tục cộng tác với Sàigòn tiểu thuyết Nouvelle série bằng các truyện ngắn Đứa con ( STT đăng 3 kỳ: s.2 ; s.3; s.4; đây chính là truyện Cái tin vặt, từng đăng Ngọ báo ở Hà Nội, 22/9/1931, nhưng tác giả sửa lại khá nhiều), Cái hàng rào (STT đăng 2 kỳ: s.5, s.6; đây chính là truyện từng đăng Phụ nữ thời đàm  Hà Nội, 13/5/1934, cũng vốn là một đoạn của tiểu thuyết Dứt tình hay là Bởi không duyên kiếp). Tờ báo này của nhóm Trọng Miên, Trọng Qụy, Thúc Tề… chỉ ra đến hết số 7 (2/10/1937). Tính ra Vũ Trọng Phụng tuy ở xa, đã góp mặt đáng kể (có bài ở 6 trong tổng số 7 kỳ báo) cho tờ tuần san văn chương ngắn ngủi ấy.

Suy nghĩ từ hành trình khai quật quá khứ

Có thể nói là ngay từ những năm 1997, 1998 nhưng công việc chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2000. Nguyên nhân trực tiếp là cuộc gặp gỡ với ban giám đốc nhà xuất bản Đà Nẵng và một người bạn vong niên thời học đại học của tôi là họ hàng xa của gia đình Phan Khôi. Tôi đã được họ ủy thác cho công việc này. Nhưng sâu xa hơn, mối quan tâm của tôi đã có từ những đầu những năm 1990, lúc tôi làm nhiều loại sách, đều là các sưu tập Thơ Mới, nhân kỷ niệm 60 năm phong trào này (1932-92). Ngay hồi đó ở tôi xuất hiện câu hỏi: việc Phan Khôi mở đầu cho phong trào Thơ Mới phải chăng là ngẫu nhiên? Câu hỏi ấy ngấm ngầm thúc đẩy tôi tìm hiểu nhân vật này.