Posts Tagged ‘Nghệ thuật’

Tọa đàm: Báo chí tuyên truyền văn học, nghệ thuật

Đến nay, Hội đồng cũng đã mở sáu lớp bồi dưỡng cho các phóng viên về văn hóa – văn nghệ. Những hoạt động đó đã đem lại chuyển biến tích cực trong đời sống báo chí và đời sống văn học, nghệ thuật, được công chúng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

L.N. Tolstoi, nghệ sĩ và nhà tư tưởng

Đặc biệt, L. Tolstoi hết sức ác cảm với Shakespeare. Cả trong nhật ký, thư từ và bài báo về Shakeapeare, ông luôn luôn biểu thị một thái độ bất công đối với nhà viết kịch lỗi lạc của nước Anh. Tháng 1 năm 1896 trong một bức thư gửi nhà phê bình nghệ thuật I. Strakhov, ông viết: “Mấy hôm rồi để kiểm tra lại nhận xét của mình về Shakespeare, tôi đã đọc “Hamlet”, “Vua Lia”, và nếu tôi đã từng có chút ít hoài nghi rằng tôi đã ghét Shakespeare không đúng thì bây giờ sự hoài nghi này hoàn toàn biến mất. “Hamlet”quá ư là một tác phẩm thô thiển, phi luân, tồi tệ và vô nghĩa

Nghệ thuật, Đẹp (cái) và Mỹ học [Đức: Kunst, Schönheit und Ästhetik; Anh: art, beauty and aesthetics]

Sau Kant, mỹ học trở thành trung tâm của triết học Đức. Trước hết, Schiller, nhất là trong GDTN (một tác phẩm được Hegel rất ngưỡng mộ), cho rằng cái đẹp là khách quan và việc chiêm ngưỡng nó sẽ điều trị được sự THA HÓA đang gây khổ đau cho con người hiện đại, điều chỉnh những sự phân ly giữa con người và tự nhiên, giữa người với người, và giữa lý tính và ham muốn.