Recent Articles

Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại

Có thể thấy rằng, trong khi mô tả và tái hiện tính dục, đặc biệt là tính dục của giới mình, các nhà văn nữ đã trần thuật từ góc nhìn bên trong của sự trải nghiệm nội tại, bộc lộ bằng thế giới hình tượng và ngôn ngữ riêng của mình, đồng thời, mang lại những giá trị  biểu đạt riêng biệt, mới mẻ, khác lạ so với sáng tác của các nhà văn nam về phạm vi hiện thực này. Từ đó, những cây bút nữ đã dần tạo lập nên lối viết nữ (L’écriture féminine), hệ hình thi pháp nữ trong việc tái hiện thế giới tính dục

Về mối quan hệ giữa dịch thuật và nghiên cứu văn học ở Việt Nam

Ở chiều ngược lại, phê bình văn học tạo cơ sở cho các dịch giả lý thuyết văn học nước ngoài trong việc lựa chọn các lý thuyết cần dịch. Các nghiên cứu – phê bình văn học có vai trò làm rõ tình trạng của nghiên cứu văn học, xem đâu là chỗ được, đâu là chỗ chưa được, chỗ nào cần phát huy, chỗ nào cần bổ khuyết. Những hội thảo mà Viện Văn học Việt Nam tổ chức liên quan đến “những khả năng và thách thức” của nghiên cứu văn học Việt Nam và việc “Tiếp cận văn học châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại: vận dụng, tương thích, thách thức và cơ hội” đã góp phần thắp sáng những ngọn hải đăng để những lý thuyết văn học phương Tây nói riêng và lý thuyết văn học nước ngoài nói chung cập bến Việt Nam.