Recent Articles

Tiểu thuyết lịch sử: thành tựu và triển vọng

Tiểu thuyết là cỗ máy cái của văn học. Việc thiếu vắng thành tựu của thể loại này là một chỗ trống đáng buồn cho bất cứ nền văn học nào. Ở nước ta mười năm qua, tiểu thuyết nở rộ và đã có những thành tựu nhất định. Bên trong cái bộn bề và đa dạng của bức tranh tiểu thuyết thập kỷ qua, có thể nhận thấy tiểu thuyết lịch sử là dòng chủ lưu và có nhiều đóng góp về tư tưởng và nghệ thuật cho thể loại này.

Một vài dòng chảy của tiểu thuyết 10 năm qua

Thời bây giờ là “thời của tiểu thuyết”. Đó là một kết luận khiêu khích làm cho không ít người không thể không gật gù. Trong bối cảnh thơ ca đang cố “cách tân” để đi tìm quy phạm thẫm mỹ của riêng mình và mất dần người đọc, việc tiểu thuyết “lên đời” cho thấy tiềm năng và sức hấp dẫn thể loại của nó. Chả thế mà nhiều nhà văn đã rất thành công với truyện ngắn nhưng vẫn được khóa lên mình cái vinh quang của tiểu thuyết gia. Nhìn lại mười năm qua, tiểu thuyết Việt Nam đã phát triển theo nhiều hướng hết sức năng động, kiến tạo bức tranh đa dạng với những màu sắc riêng.