Posts Tagged ‘quan niệm văn chương của Nguyễn Trãi: gắn văn chương với sự nghiệp’

Giáo sư Đinh Gia Khánh – một nhà văn hóa, một nhà khoa học lớn về văn chương

GS Đinh Gia Khánh là người góp phần mở hướng nghiên cứu văn học từ góc độ thể loại ngay từ thập niên bảy mươi của thế kỉ trước. Với cuốn Văn học Việt Nam thế kỉ X – nửa đầu thế kỉ XVIII do GS Đinh Gia Khánh chủ biên thì lần đầu tiên chúng ta có một bộ lịch sử văn học đề cập tới sự phát triển mang tính lịch sử của thể loại văn học trung đại Việt Nam một cách có hệ thống. Thể loại văn học chữ Hán phát triển từ “văn tự sự, truyện kí đời Trần” đến “văn tự sự, truyện kí thế kỉ XV” rồi kết tinh đỉnh cao với “Truyền kì mạn lục, một thành tựu của truyện kí văn học viết bằng chữ Hán” ở thế kỉ XVI.