Posts Tagged ‘thể loại văn học’

M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học

M. Bakhtin nhìn thấy “những số phận lớn lao và cơ bản của văn học” ở quá trình trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết như là quá trình đấu tranh lâu dài giữa hai nguyên tắc thế giới quan: độc thoại và đối thoại.

Hướng mở cho nghiên cứu thể loại

Các tác giả không cùng chia sẻ cái nhìn tổ hợp về các thể loại tương tác: coi các phiến đoạn là tổng thể và tổng thể được xem như các bộ phận. Nhưng nó mang lại một hiểu biết về thế giới văn chương mà chúng ta sống trong đó và hiểu thế giới này đụng độ với thế giới xã hội, chính trị và tôn giáo như thế nào. Mặc dù bài viết này chỉ là những chú thích cho việc tái cấu trúc về thể loại cho nghiên cứu văn chương, nó vẫn nhắm đến một hướng – xem xét lại bản chất, chức năng, và ý nghĩa của những tổ hợp thể loại./

Hiện tượng văn học

Lại một lần nữa phê bình cho rằng đó là sự chệch ra khỏi hệ thống,  một sai sót, nhưng một lần nữa đó chính là sự chuyển dịch của hệ thống. Puskin thay đổi ý nghĩa của nhân vật, còn người ta lại tiếp nhận nhân vật trên cái nền của nhân vật cao cả và nói về sự “hạ thấp”. “Có một quý bà nhận xét rằng trong toàn bộ thiên trường ca Đoàn người Sưgan chỉ có mỗi một nhân vật trung thực, đó là con gấu. Còn ngài Ryliev quá cố thì không hiểu vì sao Aleko lại nuôi con gấu và thu tiền của đám đông đứng xem. Viazemski nhắc lại nhận xét này. Theo họ, nên xây dựng nhân vật Aleko thành một viên quan bát phẩm hay một điền chủ, chứ không nên biến anh ta thành  người Sưgan. Trong trường hợp đó sẽ chẳng có được thiên trường ca: ma tanto meglio”.