Recent Articles

Xác định bản quyền tác phẩm văn học bằng khoa học chính xác

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu tóm tắt lịch sử hình thành các phương pháp chính xác trong các khoa học nhân văn. Không phải ngẫu nhiên mà nước Nga được coi là tổ quốc của chúng. Người đầu tiên nghĩ tới việc áp dụng toán học vào văn học không phải là nhà toán học, mà là một nhà thơ – Andrey Belyi – một trong những nhà hoạt động lớn nhất của Thế kỷ bạc Nga.