TIN TỨC - SỰ KIỆN»

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “VĂN HỌC VÀ GIỚI” (THÔNG BÁO SỐ 1)

Khoa Ngữ văn, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu văn học – Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Văn học và giới. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học trình bày, thảo luận các vấn đề về giới trong văn học, các mối quan hệ liên ngành giữa văn học với các khoa học xoay quanh vấn đề giới.

LÝ THUYẾT PHÊ BÌNH»

Các thế giới khả hữu trong lý thuyết văn học

Khái niệm tính hư cấu (fictionality) có mặt ở trong những diễn ngôn của rất nhiều bộ môn khác nhau và việc hiểu được tính hư cấu, vì thế, cần có một hướng tiếp cận liên ngành. Tính hư cấu là một tính chất chuyên biệt của các văn bản văn học, và chính vì thế, nó hình thành nên một chủ đề khả dĩ đối với nghiên cứu văn học

 • Liên văn bản chưa được xác định

  Vấn đề mà tôi muốn nói đến ở đây là sự nhầm lẫn thường xuyên diễn ra giữa tính liên văn bản (intertextualité) và liên văn bản (intertexte). Liên văn bản là tập hợp các văn bản có thể được coi như là các văn bản mà chúng ta đã có trước đó

 • Ý thức hệ hậu thuộc địa

  “Chủ nghĩa hậu thực dân/hậu thuộc địa” (postcolonialism) là thuật ngữ được sử dụng để định danh cho một loại hình nghiên cứu học thuật liên ngành kết hợp giữa chính trị, lí thuyết và lịch sử; được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một diễn đàn xuyên quốc gia cho những nghiên cứu lấy nền tảng là bối cảnh lịch sử của chủ nghĩa thực dân cũng như bối cảnh chính trị của những vấn đề đương đại của quá trình toàn cầu hóa.

 • Chủ nghĩa Marx – phân tâm của Herbert Marcuse

  Dự án kết hợp phân tâm học với chủ nghĩa Marx đã được thực hiện bởi các nhà phân tâm học hậu Sigmund Freud. Bắt đầu từ Wilhelm Reich (1897-1957) qua công trình Chủ nghĩa duy vật biện chứng và phân tâm học (1929), sau đó được Erich Fromm, Herbert Marcuse… kế thừa, triển khai trong nhiều công trình gây tiếng vang lớn.

THỂ TÀI PHÊ BÌNH»

Sự ra đời của văn học so sánh trong thời đại lãng mạn và những bước khởi đầu của nó

Văn học so sánh ra đời trước hết gắn với các tư tưởng là chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa thế giới và chủ nghĩa lịch sử – tất cả đều là sản phẩm của thời đại Lãng mạn.

 • Nhà thơ Nam giới hư cấu giọng nữ

  Theo chúng tôi, hiện tượng nhà thơ nam giới trong văn học Việt Nam hư cấu giọng nữ có thể lý giải bằng một số lý luận khác nhau.

 • Tính phổ biến và tính đặc thù của văn luận phương Đông –phương Tây

  Nói về tính phổ biến, tính toàn nhân loại của văn hóa (trong đó có văn học) và tính đặc thù riêng của từng khu vực văn hóa, từng dân tộc thì giới nghiên cứu đã nói nhiều. Nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu so sánh văn luận phương Đông –phương Tây thì vấn đề này hiện còn gây ra những băn khoăn, những tranh luận. Để hình dung rõ điều này, chúng tôi xin chọn phân tích từ góc nhìn so sánh Đông-Tây một phạm trù lý luận của phương Tây-mimesis (mô phỏng) như một nghiên cứu trường hợp.

 • Thủ pháp tự sự mới về nhân vật của Nho Lâm Ngoại Sử

  Ngô Kính Tử là một phong cách hiện thực độc đáo trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Phong cách đó khiến ta nghĩ đến chủ nghĩa hiện thực kiểu Trekhov trong văn học cổ điển Nga trăm năm sau. Chủ nghĩa hiện thực của Ngô Kính Tử là một chủ nghĩa hiện thực tỏ ra càng “đáng tin”, càng gần gũi với cuộc đời hơn

LỊCH SỬ PHÊ BÌNH»

Trường phái phê bình mới: xưa và nay (3)

Những đóng góp to lớn, có vẻ rõ ràng, của các nhà Phê bình mới cho nghiên cứu văn học đang ngày càng bị phủ nhận hoặc đơn giản là không được nhắc tới. Có lẽ nhiều người ủng hộ các quan điểm khác đơn giản là không thấy rằng chỉ sau khi trường phái Phê bình mới rộ nở ra thì các cơ sở học thuật về “văn học” – các khoa tiếng Anh, các ngôn ngữ hiện đại, văn học đối chiếu, nghiên cứu phụ nữ, nghiên cứu người da đen, ngay cả nghiên cứu Kinh Thánh – mới có được một trình độ đáng kể nào đó về học thuật văn học nẩy nở, và trở thành các đế chế mạnh mẽ về học thuật tại các trường đại học

 • Trường phái phê bình mới: xưa và nay (2)

  Trong suốt thời kỳ thống trị kéo dài của trường phái Phê bình mới, ít nhất đối với những người “quan sát” Phê bình mới, Ransom là tiếng nói bảo thủ, nếu không phải luôn là người phát ngôn được ưa chuộng.

 • Trường phái phê bình mới: xưa và nay (1)

  Xuất phát tại London ngay từ đầu năm 1907, từ cái hơi khá mỏng manh của các ý tưởng ban đầu của chủ nghĩa tân thời của Pound, chủ nghĩa hình thức đã phát tr