Posts Tagged ‘văn học trung đại’

Văn học Đổi mới, một cách nhận diện

Khác với Văn học HTPP, văn học HTXHCN được coi là thứ văn học tích cực nhất của thời đại ví nó biết “miêu tả hiện thực theo qui luật khách quan, tất yếu” và kết thúc tác phẩm thì bao giờ nhà văn cũng vạch ra được con đường đi đến trong tương lai. Có thể nói, cách nhìn nhận văn học theo hướng này được du nhập vào Việt Nam chủ yếu từ Văn học hiện đại Xôviết và một số các nước xã hội chủ nghĩa khác. Công thức chung của nó là: Văn học phải ca ngợi cái mới, cái tích cực đấu tranh chống cái tiêu cực.

Nam quốc sơn hà và Quốc tộ – Hai kiệt tác văn chương chữ Hán ngang qua triều đại Lê Hoàn

Bùi Duy Tân Kiệt tác thứ hai là Quốc tộ – không còn phải bàn. Kiệt tác thứ nhất làNam quốc sơn hà – cũng hiển nhiên đích thực, song vẫn cứ bàn thêm, xem như những giọt nước tràn ly. Cả hai đều xuất hiện ở thời Hoàng đế Lê Hoàn – một ông vua tiêu biểu […]

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có tác phẩm nào gọi là Hịch tướng sĩ không ?

Nguyễn Đăng Na  Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập hai, xuất bản năm 2004, trang 55 có in một tác phẩm văn học của Trần Quốc Tuấn với nhan đề Hịch t­ướng sĩ(1). Nhưng thử đặt câu hỏi: liệu Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn có tác phẩm nào gọi là Hịch tư­ớng sĩ không ? Có lẽ, ít […]