Recent Articles

Gặp gỡ Nguyễn Huệ Chi trong cuốn sách mới

Nghiên cứu văn bản là một sở trường của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Ông đã chứng tỏ ưu điểm đó ngay từ lúc biên tập một số quyển trong bộ Thơ Văn Lý – Trần. Trong cuốn sách mới này, khi “giải mã” bài thơ nổi tiếng của Trần Quang Khải (Tụng giá hoàn Kinh sư) ông đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn con người “anh hùng” viết “Đoạt sáo Chương Dương độ” bằng cách tìm các mối quan hệ liên hoàn giữa 20 câu thơ hùng hồn này với thời đại ông sống, hành trạng của ông, và nhất là với cảm hứng thẩm mỹ biểu lộ trong các bài thơ khác của ông cũng như của những tác giả sau ông viết về cùng một sự kiện, để nhìn thấy một nhân vật “nội lực thâm hậu” với nghệ thuật của một “thi nhân” đích thực, buột miệng thành thơ.

Văn hóa Việt Nam: toàn cầu hóa và thị trường

Giai đoạn hiện nay của văn học Việt Nam được ghi nhận bằng nhiều khuynh hướng: từ sự thể nghiệm những hình thức văn học mang dấu ấn của chủ nghĩa tiên phong đến sự nở rộ của văn học đại chúng, điều này được thể hiện trong sự phát triển của văn chương phổ cập. Tác động đến điều đó là ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học thế giới và quá trình thương mại hoá vốn động chạm đến các lãnh vực khác nhau của xã hội Việt Nam.

Sách mới: Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam

Cơ sở của cuốn sách này là một đề tài nghiên cứu khoa học do Phòng Lí luận văn học thuộc Viện Văn học thực hiện trong vòng hai năm dưới sự chủ trì của PGS. TS. Trịnh Bá Đĩnh. Sau đó, các tác giả đã sửa chữa, bổ sung, cập nhật thêm tư liệu, trình bày thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Sau đây là phần viết của các tác giả: PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh viết các chương: I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, và phần Kết luận; PGS.TS. Đinh Minh Hằng: chương II, III, IV; TS. Cao Kim Lan: chương V, XIV; ThS. Lê Thị Dương: chương XVI; ThS. Trần Thiện Khanh: chương XII.