Recent Articles

Báo văn thời nay: Đếm thì nhiều, đọc được bao nhiêu…

Trong 10 hội chuyên ngành, ngoài Hội Nhà văn Việt Nam có 5 tờ (tạp chí Nhà văn và tác phẩm, báo Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, tạp chí Thơ, Hồn Việt), thì các hội khác như điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, mỹ thuật, sân khấu, mỗi nơi có ít nhất 2 tờ báo/tạp chí trở lên. Theo ước tính, tổng số đầu báo, tạp chí văn nghệ ở trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước là hơn 90 tờ – nhiều về số lượng.

Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ số 11 (ra ngày 16, 17 – 3- 2013)

Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ số 11 (ra ngày 16, 17 – 3- 2013)

Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ số 10 (ra ngày 9, 10 – 3- 2013)

Báo Văn nghệ Trẻ số 10 (ra ngày 9, 10 – 3- 2013)   Truyện ngắn: –          Đường đất không tên (Từ Phạm Hồng Hiên) – dự thi –          Mầu lá cứ xanh (Võ Diệu Thanh) – dự thi –          Hoang thai (La Nguyễn Quốc Vinh) – dự thi Thơ các tác giả : Huệ Nguyên (Trở giấc ngày […]