Posts Tagged ‘Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam’

Thông báo thay đổi địa chỉ truy cập website Viện Văn học

Sau một thời gian chạy thử nghiệm, cập nhật và đồng bộ các thông tin mới về Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn học, kể từ ngày 15/3/2013, Cổng thông tin của Viện Văn học chính thức thay đổi giao diện và địa chỉ truy cập. Hoạt động này nhằm mục đích nâng cao chất lượng website phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Mở ra gần hơn nữa nhịp cầu giao lưu, tương tác, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển giữa khối nghiên cứu văn học với các nghiên cứu khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, và rộng ra, trong khắp cả nước và quốc tế.