Thông báo thay đổi địa chỉ truy cập website Viện Văn học


THÔNG BÁO 

 

Sau một thời gian chạy thử nghiệm, cập nhật và đồng bộ các thông tin mới về Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn học, kể từ ngày 15/3/2013, Cổng thông tin của Viện Văn học chính thức thay đổi giao diện và địa chỉ truy cập. Hoạt động này nhằm mục đích nâng cao chất lượng website phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Mở ra gần hơn nữa nhịp cầu giao lưu, tương tác, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển giữa khối nghiên cứu văn học với các nghiên cứu khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, và rộng ra, trong khắp cả nước và quốc tế. 

Tên miền cũ http://vienvanhoc.org.vn cùng tồn tại song song với địa chỉ mới http://vienvanhoc.vass.gov.vn trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bạn đọc có thể truy cập website từ hai địa chỉ này.  Các dữ liệu trên website cũ đều được chúng tôi chuyển về địa chỉ mới để giúp bạn đọc theo dõi, tìm kiếm thuận lợi.  

Hàng tuần, website Viện Văn học phản ánh các hoạt động khoa học của Viện Văn học; giới thiệu các công trình dịch thuật, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học hữu ích; mở diễn đàn trao đổi học thuật, bàn thảo về các hiện tượng văn học đáng chú ý… 

Ban Biên tập website  trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà văn, nhà hoạt động văn hóa và bạn đọc quan tâm gửi bài cộng tác! 

Tin, bài, ảnh và các ý kiến đóng góp, chia sẻ của Quý vị xin gửi về địa chỉ email: vienvanhoc@hn.vnn.vn,vienvanhoc@gmail.com 

Trân trọng!

TM. BAN BIÊN TẬP

Ths. Trần Thiện Khanh

Leave a Reply