Thư mời tham dự buổi thuyết trình khoa học “Giới tính (gender) và nghiên cứu văn học”


VIỆN VĂN HỌC

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC

“GIỚI TÍNH (GENDER) VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC”

 

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự buổi thuyết trình “Giới tính (gender) và nghiên cứu văn học”.

Đây là hoạt động khoa học hướng tới Tọa đàm Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại (do Viện Văn học và Ban Nhà văn Trẻ – Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp dự kiến tổ chức vào tháng 10/2012)

Nội dung thuyết trình:

1. Một số vấn đề lý thuyết về Giới tính

2. Một số gợi mở trong việc vận dụng lý thuyết về Giới tính trong nghiên cứu văn học sử Việt Nam

Diễn giả: Trần Văn Toàn, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu  – phê bình văn học, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu chính: văn học Việt Nam đầu thế kỷ đến 1945, cơ sở văn hóa Việt Nam, diễn ngôn về giới tính những vấn đề lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn….

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 26 tháng 7 năm 2012

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

BAN TỔ CHỨC

Leave a Reply