Thư mời tham gia/viết tham luận Hội thảo Kịch Nợ non sông với những vấn đề của bi kịch lịch sử


       

       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học KHXH và Nhân văn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       THƯ MỜI

THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC 

 KỊCH NỢ NON SÔNG

 VỚI NHỮNG VẤN  ĐỀ CỦA  BI KỊCH LỊCH SỬ

bìa sách NoNonSong03

 

 

Kính mời:      …………………………………………………………………………………

Xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu nghiên cứu và giảng dạy lý  thuyết thể loại  kịch và là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Nghệ thuật của Trường tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Kịch Nợ Non Sông với những vấn  đề của thể tài bi kịch lịch sử.

1. Nội dung

–  Giới thiệu tập kịch bản Nợ Non Sông (của Phạm Quang Long)

–  Thảo luận một số vấn đề xung quanh việc công diễn vởi kịch Nợ Non Sông

–  Trình diễn minh họa (một số trích đoạn kịch)

–  Trao đổi các vấn đề về bản chất, đặc trưng và sự vận động, phát triển của các thể tài:  kịch lịch sử, tiểu thuyết lịch sử, bi kịch trong đời sống văn học và sân khấu Việt Nam đương đại.

2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

3. Thời gian: từ 8h đến 11h 30 (thứ 3) ngày 17/6/2014

4. Địa điểm: Hội trường tầng 8, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. 336. Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà Nội

Mọi thông tin xin liên hệ với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa nghệ thuật, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam; Đđiện thoại: 0903403124; địa chỉ email: <pthung01@yahoo.com>

Rất hân hạnh được đón tiếp.

                                     Hà Nội, ngày 9  tháng 6  năm 2014

                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                    PGS.TS. Phạm Quang Minh

*

THƯ MỜI

VIẾT THAM LUẬN THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC 

BI KỊCH NỢ NON SÔNG

 VỚI NHỮNG CHỦ ĐỀ CỦA THỂ TÀI BI KỊCH LỊCH SỬ 

 

Kính gửi:    ……………………………………………………………………….

 

Xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu nghiên cứu và giảng dạy lý  thuyết thể loại  kịch và là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa nghệ thuật của Trường tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Bi kịch Nợ Non Sông với những chủ đề của thể tài bi kịch lịch sử.

1. Nội dung

Hội thảo tập trung thảo luận những nội dụng chính sau đây:

–  Trao đổi các vấn đề về bản chất, đặc trưng và sự vận động thể tài: kịch lịch sử, bi kịch, bi kịch lịch sử, văn xuôi lịch sử, mối quan hệ giữa văn chương và lịch sử…

–  Giới thiệu tập kịch bản Nợ Non Sông

–  Thảo luận một số vấn đề xung quanh việc công diễn vởi kịch Nợ Non Sông

–  Trình diễn minh họa (một số trích đoạn bi kịch Nợ non sông)

2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

3. Thời gian: 17/6/2014

4. Địa điểm: Hội trường tầng 8, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời Quý chuyên gia gửi bài viết cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: <pthung01@yahoo.com>

Mọi thông tin xin liên hệ với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa nghệ thuật, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam; Đđiện thoại: 0903403124

Xin trân trọng cám ơn.

                                     Hà Nội, ngày 12  tháng 6  năm 2014

                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                          PGS.TS. Phạm Quang Minh

Leave a Reply