Thư mời viết tham luận Hội thảo “Lý thuyết diễn ngôn và những ứng dụng vào nghiên cứu văn học sử Việt Nam”


HỘI THẢO KHOA HỌC:

Lý thuyết diễn ngôn và những ứng dụng vào nghiên cứu văn học sử Việt Nam

 

1. Cho đến nay, những thành tựu trong nghiên cứu văn học sử Việt nam (đầu thế kỉ XX đến 1945) đã có được những thành tựu hết sức to lớn. Tuy nhiên, những cách tiếp cận truyền thống cũng đã bắt đầu cho thấy những giới hạn của mình mà biểu hiện cụ thể là sự nan giải kéo dài trong việc tìm những đề tài mới cho các luận văn tốt nghiệp đại học, và sau đại học.

Đã có một số những giới thiệu, vận dụng bước đầu lí thuyết diễn ngôn và giải cấu trúc vào trong nghiên cứu văn học Việt Nam nhưng chưa có được hiệu quả cao. Có hai lí do chính: thứ nhất, đây là những vấn đề lí thuyết phức tạp; thứ hai: những vấn đề lí thuyết trên đòi hỏi phải vận dụng sáng tạo vào thực tiễn văn học Việt Nam.

Đề tài mà hội thảo hướng đến cả hai vấn đề trên: vừa cung cấp những phạm trù lí thuyết cơ bản về diễn ngôn vừa vận dụng nó vào trong nghiên cứu văn học sử Việt Nam ở một giai đoạn rất nhạy cảm và phức tạp: đầu thế kỉ XX đến 1945.

2. Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Lí thuyết diễn ngôn vào nghiên cứu văn học ở Việt Nam và trên thế giới – những vấn đề lịch sử và thực tiễn 

Vấn đề 2: Những vấn đề lý thuyết diễn ngôn:

– Mối quan hệ tay ba giữa diễn ngôn – tri thức và quyền lực

– Khái niệm diễn ngôn trong ngôn ngữ học

– Mối quan hệ diễn ngôn – tri thức và quyền lực 

Vấn đề 3: Những ảnh hưởng của lí thuyết diễn ngôn đến nghiên cứu văn học

-Diễn ngôn và vấn đề bản chất của văn học: văn học như  là đối – diễn ngôn (counter discourse) ; truyền bá và văn học hay là vấn đề quyền lực; vấn đề tác giả………

– Tương quan quyền lực trong phê bình văn học

– Diễn ngôn và vấn đề chân lí – vấn đề sự chân thực trong văn học 

Vấn đề 4: Một số diễn ngôn chính trong văn xuôi nghệ thuật đầu thế kỉ đến 1945

– Diễn ngôn về sex

– Diễn ngôn về giới tính (gender)

– Diễn ngôn thuộc địa và giải thuộc địa

– Diễn ngôn về dân tộc

– Diễn ngôn tả thực

………………

3. Thời gian đăng ký và gửi bài:

Thời hạn đăng ký đề tài và gửi tóm tắt báo cáo: 15/11/2012 (theo mẫu và gửi qua email).

– Thời hạn nộp tham luận: 15/1/ 2012 (xin gửi qua email).

– Thời gian hội thảo: dự kiến 15 đến 25 /2/2012. 

4. Địa điểm tổ chức hội thảo:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

5. Quy cách văn bản:

Sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, chừa lề tự động, dài không quá 15 trang.

Tài liệu trích dẫn hoặc nguồn lưu trữ đặt ở cuối bài viết (dùng thủ công, không dùng chế độ “Endnotes” tự động). 

6. Hỗ trợ của hội thảo:

Tham luận được sử dụng sẽ được trả nhuận bút và một số sẽ được tuyển đưa vào  kỷ yếu của hội thảo được xuất bản sau đó.

Khách đến tham dự tự túc phương tiện đi lại và chi phí lưu trú. 

7. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

– Tổ Văn học Việt Nam 2, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

–  Email: toantransp1@yahoo.com  

Leave a Reply