Thư mời viết tham luận Tọa đàm “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại”


(Phê bình văn học): Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên trẻ, nhận diện – lý giải một hiện tượng văn học nổi bật trong đời sống văn chương những năm gần đây, Viện Văn học phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam (Ban nhà văn Trẻ) dự định tổ chức tọa đàm “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại” (với sự tham gia của các nhà phê bình và các nhà văn trẻ). Trân trọng kính mời Quý vị viết bài tham luận cho Tọa đàm!

 

VIỆN VĂN HỌC                                                                   HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

                                                                     

  THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN TỌA ĐÀM 

“VĂN XUÔI NỮ TRONG BỐI CẢNH VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI”

 

Kính gửi: ……………………………………….

 

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên trẻ, nhận diện – lý giải một hiện tượng văn học nổi bật trong đời sống văn chương những năm gần đây, Viện Văn học phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam (Ban nhà văn Trẻ) dự định tổ chức tọa đàm “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại(với sự tham gia của các nhà phê bình và các nhà văn trẻ). Trân trọng kính mời Quý vị viết bài tham luận cho Tọa đàm!

Ban Tổ chức dự kiến triển khai Tọa đàm theo những nội dung sau đây:

 

1. Những vấn đề lí thuyết về văn học nữ

+ Khái niệm văn học nữ, văn học nữ quyền

+ Văn học nữ như một vấn đề lí thuyết giới trong sáng tạo nghệ thuật

+ Văn học nữ như một vấn đề tư tưởng hệ

+ Văn học nữ như một vấn đề tâm lí học sáng tạo

+ Văn học nữ như một bình diện lí thuyết phong cách học, tu từ học văn bản

+ Văn học nữ như một bình diện lí thuyết đọc, lí thuyết tiếp nhận thẩm mĩ

 

2. Những nghiên cứu thực tiễn về văn học nữ

+ Văn xuôi nữ và văn xuôi nữ quyền Việt Nam qua các thời kì lịch sử.

+ Văn xuôi nữ Việt Nam đương đại và văn xuôi nữ quyền thế giới

+ Sự chuyển dịch trong quan niệm của các nhà văn nữ về văn học. Quan điểm về giới/giới tính và những vấn đề văn hóa xã hội khác được thể hiện trong văn xuôi nữ Việt Nam đương đại.

+ Các hiện tượng mới và khuynh hướng văn xuôi nữ đáng chú ý hiện nay.

+ Hệ đề tài/chủ đề và những thể nghiệm nghệ thuật trong văn xuôi nữ; Lối viết thân thể trong văn xuôi nữ. Sự giải cấu trúc những biểu tượng định kiến về nữ giới trong văn xuôi nữ.

+ Hiện tình nghiên cứu – phê bình và dịch thuật văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại: sự khẳng định và tái phát hiện các sáng tác văn học nữ giới (thời kì trung đại, cận đại, hiện đại); những tiêu chuẩn đánh giá văn học nữ của giới nghiên cứu phê bình Việt Nam; Các cuộc tranh luận – thảo luận về văn xuôi nữ đáng chú ý

………….

 

Dự kiến tổ chức

– Tham luận được sử dụng trong Tọa đàm và một số được chọn đăng trên Tạp chí Nhà văn, báo Văn nghệ Trẻ (các đơn vị bảo trợ thông tin) sẽ được trả nhuận bút riêng. Các đại biểu ở xa đến tham dự tự túc phương tiện đi lại và chi phí lưu trú.

– Thời hạn đăng ký tham luận: 25/07/2012 (gửi qua email). Thời hạn nộp toàn văn tham luận: trước ngày 1/10/ 2012 (gửi qua email).

– Thời gian tổ chức tọa đàm: dự kiến cuối tháng 10/2012 (Tọa đàm diễn ra trong 1 buổi sáng)

– Đia điểm: Hội trường tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội

– Hình thức văn bản tham luận: chế bản bằng chương trình Microsoft Word, mã chữ Unicode, font: Times New Roman, khổ A4, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, dài không quá 12 trang. Tài liệu trích dẫn đặt ở cuối bài viết.

– Nơi gửi tham luận: thienkhanh1980@gmail.com (Trần Thiện Khanh), nguyenthanhtam20111983@gmail.com (Nguyễn Thanh Tâm)

BAN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM

Leave a Reply