Tọa đàm: Báo chí tuyên truyền văn học, nghệ thuật


Chiều 10-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (LLPBVHNT T.Ư) tổ chức cuộc tọa đàm: “Báo chí tuyên truyền văn học, nghệ thuật”. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo, phóng viên văn hóa – văn nghệ của các báo, đài trong cả nước.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT T.Ư, trong báo cáo đề dẫn tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội đồng Đào Duy Quát đã giới thiệu về hoạt động của báo chí trong công tác tuyên truyền văn học, nghệ thuật. Hiện tại, cả nước có 80 cơ quan báo chí về văn học, nghệ thuật chuyên ngành; tất cả các báo đều có chuyên trang văn hóa -văn nghệ, là người bạn đồng hành cùng Hội đồng trong việc triển khai, cổ vũ thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa – văn nghệ; đồng thời đem lại những món ăn tinh thần bổ ích cho nhân dân. Đặc biệt, báo chí văn học, nghệ thuật đã góp phần tích cực, có hiệu quả trong đấu tranh chống lại các luận điệu trái với đường lối văn nghệ của Đảng; phê bình, uốn nắn những hiện tượng văn nghệ không lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, trong hai năm 2012 và 2013, Hội đồng LLPBVHNT T.Ư đã tổ chức hai hội thảo quan trọng: “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử” và “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao -thực trạng và giải pháp”.

Đến nay, Hội đồng cũng đã mở sáu lớp bồi dưỡng cho các phóng viên về văn hóa – văn nghệ. Những hoạt động đó đã đem lại chuyển biến tích cực trong đời sống báo chí và đời sống văn học, nghệ thuật, được công chúng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Trong năm 2014, Hội đồng sẽ tập trung vào bốn nhiệm vụ cơ bản, đó là phối hợp tốt với các cơ quan báo chí và các cơ quan hữu quan để triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Kết luận 213 của Ban Bí thư về “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng gắn với Nghị quyết T.Ư 5, khóa VIII; tăng cường bồi dưỡng và phát huy vai trò của lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của báo chí.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến thẳng thắn và thiết thực như: Hoạt động của Hội đồng cần chú ý hơn nữa các lĩnh vực nghệ thuật khác ngoài văn học; Hội đồng cần có sự liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với các báo bằng nhiều hình thức, trong đó có giao ban để cung cấp thông tin kịp thời và có định hướng cho các báo; mở rộng giao lưu và các hình thức khác để Hội đồng đưa ra các chính kiến của mình trước các hiện tượng văn học, nghệ thuật.

P.V

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/

*

Tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật và các cơ quan báo chí

Hồng Ngọc

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Báo chí tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)”. 

Theo báo cáo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, năm 2013, số lượng ấn phẩm, lượng phát hành và hình thức của báo chí văn nghệ ngày càng phát triển, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trên tất cả các loại hình báo chí và của tất cả các loại hình văn học, nghệ thuật (phát thanh – truyền hình, báo in, báo mạng, tạp chí và nhiều ấn phẩm….).

Tính đến nay, từ Trung ương đến tỉnh, thành phố, đã có tới trên 80 cơ quan báo chí văn học, nghệ thuật. Năm 2013, báo chí văn nghệ coi trọng tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về văn học, nghệ thuật, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, bồi đắp khát vọng của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Qua báo chí, các hoạt động văn học, nghệ thuật, bao gồm cả hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, cả hoạt động lý luận, phê bình đều được cập nhật, phản ánh sinh động, đậm nét trên các báo, đài đã tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần toàn xã hội, giúp độc giả, công chúng có thêm nhiều cảm thụ mới về văn học, nghệ thuật. Đặc biệt, báo chí văn học, nghệ thuật đã góp phần tích cực, có hiệu quả trong đấu tranh chống lại các luận điệu trái với đường lối văn nghệ của Đảng; phê bình, uốn nắn những hiện tượng văn nghệ không lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X).

Tuy nhiên, báo chí văn nghệ vẫn còn một số hạn chế. Đó là: Một số báo chí văn nghệ, một số chuyên trang, chuyên mục văn hóa nghệ thuật chạy theo thị hiếu, chưa phát huy thực sự vai trò bồi dưỡng, hình thành những giá trị thẩm mỹ mới, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của công chúng…

Tại Tọa đàm, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: Trong năm 2014, Thường trực Hội đồng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng với các Hội văn học, nghệ thuật, các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan quản lý báo chí, triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Thông báo Kết luận 213 của Ban Bí thư về “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gắn với tuyên truyền kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”; tiếp tục cải tiến, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền; tăng cường việc lựa chọn, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng – nghệ thuật cao…

Cũng tại buổi Tọa đàm, đại diện các Hội văn học, nghệ thuật và đại diện các cơ quan báo chí cũng trao đổi về vấn đề phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhằm tăng cường bồi dưỡng và phát huy vai trò của các cán bộ lãnh đạo, biên tập và phóng viên văn hóa – văn nghệ tại các báo, đài để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường phối hợp giữa Hội đồng, các nhà lý luận, phê bình văn học nghệ thuật với các báo, đài để đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật./.

 Nguồn: http://dangcongsan.vn/

Leave a Reply