Tọa đàm “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại”


VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆN VĂN HỌC                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời…. ……………………………….….. đến dự Tọa đàm

Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại

Thời gian: 8h30 Thứ 5, ngày 29 tháng 11 năm 2012

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Rất hân hạnh được đón tiếp!

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HỌC

 

                                                              PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

 

8h-8h20:               – Đón tiếp đại biểu

8h30 – 8h40:         – Khai mạc, giới thiệu đại biểu

8h40-11h30:         -Trình bày tham luận và thảo luận

11h30-11h40:       -Tổng kết và bế mạc Tọa đàm

Leave a Reply