Trò chuyện với nhà văn Nhật Chiêu


VIỆN VĂN HỌC

Thư mời

Tham dự buổi trò chuyện với nhà văn Nhật Chiêu

Viện Văn học trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự buổi trò chuyện với nhà văn Nhật Chiêu

Chủ đề: “Siêu hư cấu

Thời gian: 9h, thứ 2 ngày 24 tháng 9 năm 2012

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VIỆN VĂN HỌC

Leave a Reply