Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc


 Cuốn sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là một tập hợp những tư liệu thông tin bài vở thảo luận và tranh luận về tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu, ngay sau khi tác phẩm này lần đầu in thành sách riêng và phát hành rộng rãi khắp miền bắc Việt Nam khi đó, tức là từ tháng 12.1954.

Người soạn tập tư liệu này vốn không phải là – và cũng không có tham vọng trở thành – một chuyên gia về Tố Hữu, dù chỉ về phần sáng tác thơ hay là về toàn bộ các thể loại tác phẩm của tác gia ấy. Sưu tập này được thực hiện chỉ vì người soạn thấy rằng tiến trình thảo luận và tranh luận xung quanh tập thơ Việt Bắc hồi nửa đầu năm 1955 trên báo chí ở Hà Nội, trong giới văn nghệ và cả trong một bộ phận công chúng nữa, – là một sự kiện văn học sử không thể bỏ qua.

Các tư liệu rút từ báo chí đương thời mà tôi đã tập hợp từ cách nay vài chục năm, ban đầu chỉ như một hồ sơ tư liệu để dùng riêng, càng về sau càng trở thành loại tư liệu tương đối khó tìm. Bởi vậy, gần đây nhân xem lại tập tư liệu này, tôi đã dành thời gian bổ sung, hoàn chỉnh và đưa in làm tài liệu dùng chung cho các đồng nghiệp nghiên cứu và những bạn đọc có quan tâm.

Có đồng nghiệp khuyên nên viết một chuyên luận hoặc ít ra là một bài dăm ba chục trang in cùng với sưu tập này, bảo rằng làm thế mới bõ công sưu tập. Ngưòi soạn đã toan làm theo, chợt nghĩ chính bài viết đó có thể sẽ khiến người ta ngờ các tài liệu tập hợp in vào đây đã bị dàn dựng theo một ý đồ “định hướng” nào đấy, – điều mà người soạn hoàn toàn không có chủ định. Vậy thì xin gác bài viết ấy lại. Tập sách này chỉ làm nhiệm vụ cung cấp tư liệu mà thôi.

Khi tập hợp in vào sách này, các tư liệu được xếp theo trật tự thời gian chúng xuất hiện trên báo chí đương thời. Người soạn chú trọng giữ lại diện mạo đương thời của các tư liệu nên đã cho in đúng theo văn bản đăng báo, không sửa lại theo những văn bản được các tác giả của chúng nhuận chính và sắp xếp lại, đưa in trong các cuốn sách về sau.

Cũng nhằm giúp bạn đọc sách này hình dung những đường nét của sự kiện văn học sử đã lùi xa càng rõ, càng cụ thể bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, người soạn đã sưu tầm đưa in vào phụ lục sách này toàn bộ tập thơ Việt Bắc theo đúng dạng thức văn bản in sách lần đầu của tác phẩm này, tức là với đúng những văn bản các câu thơ bài thơ mà những người đương thời đã đọc, từ đó đã có những nhận xét, những ý kiến, rồi viết thành những bài nhận xét có kèm theo những trích dẫn mà báo chí đương thời đã đăng tải, – và cả hai thứ nói trên đều là đối tượng tập hợp của sưu tập tư liệu này. Sự sửa chữa, nhuận sắc vào các bài thơ trong mỗi lần in lại về sau là thuộc thẩm quyền nhà thơ tác giả; còn ở sưu tập này điều cần thiết lại là giữ lại diện mạo các bài thơ ở lát cắt thời gian văn học sử xác định ấy.

Chuẩn bị ra sách vào thời điểm này, một việc nữa người soạn lẽ ra cần làm là liên hệ xin phép các tác giả những bài viết và tác phẩm được đưa vào sưu tập này. Tuy vậy sau 50 năm, việc liên lạc với tất cả các tác giả là điều rất khó thực hiện. Người soạn tin rằng các tác giả từng can dự sự kiện văn học đã lùi xa 50 năm nay không phản đối công việc có tính chất thuần tư liệu của tôi ở đây.

Với tất cả nỗ lực và sự nghiêm túc của một người làm tư liệu, hy vọng tập sách này sẽ có ích. Người soạn rất mong nhận được sự chỉ bảo và bổ sung của đồng nghiệp và bạn đọc gần xa.

Hà Nội, tháng Tám 2004

Lại Nguyên Ân

Mục lục 

Lê Quang Thành – Góp ý kiến thảo luận về tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu

 • Nguyễn Viết Lãm – Tư tưởng và tình cảm trong tập thơ Việt Bắc có hiện thực không?
 • Nhân Hồng – Vấn đề phê bình văn nghệ ở Liên Xô
 • Thẩm Lăng – Việt Bắc và Tố Hữu
 • Tin văn hóa: Hưởng ứng phong trào phê bình văn học của báo Văn nghệ
 • Hiện Thực – Sổ tay Văn nghệ (trích)
 • Hoàng Cầm – Bổ sung ý kiến của tôi về tập thơ Việt Bắc
 • Ðông Hoài – Góp ý kiến về tập thơ Việt Bắc
 • Chu Dương (Trung Quốc) – Vài ý kiến về phê bình văn nghệ (trích dịch)
 • Vài ý kiến về phê bình văn học
 • Nguyễn Viết Lãm – Ðặc tính sáng tạo trong tập thơ Tố Hữu
 • Bạn đọc góp ý kiến (Lê Bá Súy – Ngô Linh Ngọc – Ðức Minh – Lê Bạch Sơn)
 • Thư bạn đọc (Vũ Ðức Phúc)
 • Nguyễn Viết Lãm – Những nhược điểm của tập thơ Việt Bắc
 • Trần Ðộ – Vài cảm tưởng của một độc giả thông thường
 • Bạn đọc góp ý kiến về tập thơ Việt Bắc (Nguyễn Văn Sáng – Xuân Sách)
 • Ý kiến của các bạn văn nghệ (Trương Chính)
 • Vũ Ðình Liên – Mối tình dân tộc trong tập thơ Việt Bắc 
 • Hoài Thanh – Tình yêu quê hương đất nước trong tập thơ Việt Bắc
 • Tú Mỡ – Góp ý kiến về tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu
 • Nguyễn Ðình Thi – Thơ Tố Hữu đi vào thực tế quần chúng
 • Nguyễn Ðình Thi – Lập trường giai cấp và đảng tính, vấn đề hiện thực và lãng mạn
 • Nguyễn Ðình Thi – Nhà thơ lớn lên với thời đại
 • Trọng Anh – Ðồng bào miền Nam với thơ Tố Hữu
 • Hoàng Trung Thông – Ý kiến kết thúc cuộc thảo luận về tập thơ Việt Bắc
 • Phụ lục: tập thơ Việt Bắc

Cá nước 

Phá đường 

Bà mẹ Việt Bắc 

Giữa thành phố trụi 

Lên Tây Bắc 

Bao giờ hết giặc 

Bầm ơi 

Lượm 

Em bé Triều Tiên 

Bắn 

Voi 

Ðợi anh về 

Bài ca của người du kích 

Cho đời tự do 

A-liêu-sa nhớ chăng 

Hành khúc 

Nếu thầy mẹ chết 

Bài ca Tháng Mười 

Ðời đời nhớ ông 

Sáng tháng Năm 

Hoan hô chiến sĩ điện Biên 

Ta đi tới 

Việt Bắc 

Lại về 

*

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 
43 Lò Ðúc – Hà Nội 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm bản thảo: Phạm Ngọc Luật 
Biên tập: Thái Hà 
Sửa bản in: Vân Trang 
Trình bày: Ðắc Huy 
Vẽ bìa: Lưu Chí Cương 
Chế bản: Ðông Tây 

Thực hiện liên kết xuất bản: Nhà Sách Ðông Tây 
62 Nguyễn Chí Thanh 
Tel & Fax: (04) 7733041 
Email: sach32bt@hn.vnn.vn 
Website: www.nhasachdongtay.com.vn 

In 800 cuốn khổ 13×19 cm tại Xưởng in Tháng tám. 
Số đăng ký KHXB số 1881-XB-QLXB/20-VHTT ngày 24/12/2004. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2005. 

Leave a Reply