Recent Articles

Văn xuôi thế hệ các nhà văn nữ sau 1975- từ diễn ngôn giới

Trong tiến trình văn học Việt Nam, ở những giai đoạn trước, sự có mặt của nữ giới không chiếm ưu thế. Những năm 60/thế kỉ XX, một số cây bút nữ đã khẳng định vị thế trên văn đàn nhưng chưa thành một lực lượng chủ yếu. Đặc biệt, ở bộ phần văn học miền Nam, đội ngũ nhà văn nữ bắt đầu gây ấn tượng ở số lượng cũng như chất lượng. Dẫu còn nhiều chỗ cực đoan, sai lệch, nhưng văn học miền Nam Việt Nam đương thời ghi nhận sự đóng góp của nữ giới trong thành tựu chung không thể chối cãi

“Cái chết của tác giả” của R.Barthes và một số liên hệ với tình thế văn học Việt Nam hiện nay

Luận đề về “cái chết của tác giả” của R. Barthes không chỉ tạo cơ sở làm thay đổi gốc rễ cái nhìn về tác giả mà còn có khả năng mở ra những khả thể mới cho sự viết và sự đọc

Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa hậu hiện đại: Một số vấn đề học thuật hậu huyền thoại Bakhtin

Ngày nay có lẽ không một nhà nghiên cứu nào trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lại không biết ba công trình kiệt xuất Học thuyết Freud: một phác thảo phê phán (1927) [2], Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ (1929) [3] và Phương pháp hình thức trong nghiên cứu văn học (1928) [4]. Hầu như tất cả các ý tưởng trung tâm của Chủ nghĩa hậu hiện đại nói riêng, của các khoa học xã hội nhân văn thế kỷ 20 nói chung, đều xuất hiện hay có mầm mống từ ba cuốn sách này